Univerzalni punjac-tester za trakcione baterije GUBT12-80V60A-FCH-DCH

Univerzalni punjac-tester za trakcione baterije GUBT12-80V60A-FCH-DCH

Punjac-praznjac za trakcione i stacionarne baterije napona od 12V do 80V, Pb-NiCd, izbor broja celija, punjenje, bryo punjenje, kapacitivno testiranje i ciklusiranje

 GAUS UNIVERSAL BATTERY TESTER GUBT12-80V60A-FCH-DCH


GUBT12-80V60A-FCH-DCH (GUBT-FCH-DCH) je mikroprocesorski uređaj za punjenje, brzo punjenje PARS metodom, kondicioniranje i održavanje olovnih baterija nominalnih napona od 12V do 80V. GUBT-FCH-DCH je trofazni polumostni visoko-frekventni inteligentni punjač konstantog napona sa strujnim ograničenjem koga čine 4 paralelno vezana modula od po 1.5kW izlazne snage. To znači da napon na izlazu, odnosno priključenoj bateriji, dostiže strujom koja ne prelazi struju limita, a po dostizanju postavljenog napona, naponski nivo se održava a struja pada kako se baterija dopunjuje.Veličina struje punjenja (strujno ograničenje) se bira u zavisnosti od nazivnog kapaciteta ili željene brzine punjenja. Takođe, vrednost napona punjenja je podesiva za razne režime punjenja. Punjenje je naponski, strujno, vremenski i kapacitivno kontrolisano  i implementirane su brojne mere zaštite. GUBT-FCH-DCH ima operacije RESET i MAINTENANCE. Naime, kako uređaj podržava operacije punjenja i pražnjenja, omogućeno je da se pre početka punjenja obavi operacija pražnjenja baterije konstantnom strujom do nivoa od 1.75V/Cell. Takođe, nakon završenog brzog punjenja, uređaj može da uđe u režim održavanja (Maintenance) baterije punjenjem konstantnim naponom od 2.25V/Cell.
Kako je uređaj mikroprocesorski, sa merenjem struje, napona, temperature hladnjaka poluprovodničkih komponenti i transformatora, po želji je moguće implementirati razne algoritme rada. Moguća je izmena naponskih i strujnih limita, uslovljavanje karakteristike punjenja, pauziranje, čekanje na događaj (merenje Ah u punjenju), uslovljavanje završetka punjenja, konekcija sa PC računarom, prikaz grafika punjenja i štampanje istog, itd.
Energetski deo punjača čine ulazni filter sa visoko kvalitetnim elektrolitskim kondenzatorima (EPCOS-SIEMENS 105C), visoko-frekventni transformator (ETD Siemens) i polumost sa energetskim tranzistorima (International Rectifier IR), ultra brze diode, zavojnica (ETD Siemens) i impulsno širinski PWM modulator. Frekvencija rada je 50kHz.  Zahvaljujući naponskoj karakeristici punjenja, moguće je vršiti punjenje bez nadzora, jer nema prepunjavanja (preko noći ili vikenda). Takođe, ukoliko u toku punjenja dođe do ispada mrežnog napajanja, uređaj po njegovom povratku automatski nastavlja sa punjenjem sa parametrima koji su bili pre ispada mreže. Preko LCD displeja sa 2x16 karaktera ispisuju se vrednosti struje, napona, vremena, kapaciteta, upozorenja, nepravilnosti itd i kao i podešavanje uređaja kroz 10-ak menija (izbor struje i napona punjenja, ukupnog broja Ah, trajanja punjenja, operacije reseta i/ili održavanja baterije, informacija o prethodnom punjenju...). Sa prednje strane uređaja se nalaze start (scroll) i stop (select) tasteri, prekidač R/S (Ready/Set) i LCD displej za indikaciju kao i izvodi punjača. Sa zadnje strane uređaja su glavni prekidač, mrežni kabel, kućište sa topljivim osiguračem u mrežnom delu napajanja, nožasti osigurač u izlaznom delu i držači za namotavanje kablova (u zavisnosti od verzije moguće su i drugačije izvedbe, sa osiguračima na pločici punjača i bez držača kablova).
Gaus Charger GUBT12-80V60A-FCH-DCH ima sledeće zaštite:
1.    nema varnice pri stavljanju ili skidanju klema u punjenju;
2.    temperaturno kontrolisano forsirano vazdušno hlađenje;
3.    kontrola minimalnog dozvoljenog napona priključene baterije (onemogućen start za Ucell<0.5V-izmenljivo);
4.    temperaturna zaštita na hladnjaku poluprovodničkih energetskih komponenti;
5.    u slučaju ispada mrežnog napajanja, po njegovom ponovnom uspostavljanju automatski se nastavlja punjenje sa ranije postavljenim parametrima (u varijanti bez automatskog starta);
6.    topljivi nožasti osigurač 63A 250V u DC izlazu;
7.    automatski osigurač od 3xT10A u mrežnom kolu;
8.    soft start PWM modulatora;
9.    soft start u punjenju ulaznih elektrolita;
10.    zaštita punjača od kratkog spoja na izlaznim klemama;
11.    zaštita od pada kleme u toku punjenja (pauziran uređaj do povratka napona baterije);
12.    zaštita od kontra polariteta sa onemogućenim startom.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

-tip naponskog pretvarača: trofazni polumostni pretvarač;
-napajanje 3x380V +/- 10%, 50Hz 7kW; max. izlazna snaga 6000W;
-nominalna ulazna struja: 3x8A; maksimalna startna struja: 10A
-instrumenti:    LCD displej 2x16 karaktera, ampermetar 0-100.00A, voltmetar 0-200.00V, temp1 –99 do 99C
-dužina priključnih kablova sa olovnim klemama: 2.5m, presek ZN/S 16mm2,
-radna temperatura: -20 do +50C


Struja punjenja    0-60A Cn/10, Cn/5...
Tip baterija    12V-80V (od 6 do 40 ćelija od 2V); Cn od 33Ah do 600Ah, Sb-Sb, Sb-Ca, Ca-Ca, AGM, Gel
Raspon napona punjenja    10-110V (maksimalno na raspolaganju)
Izlazni napon    12V-80V (2.47, 2.57, 2.67V/Cell, 2.20-2.75V/Cell korak pod. 0.01V/Cell)
Kapacitet    Punjenje od 6 do 40 ćelija od 2V spojenih redno
Tačnost    Bolja od 2%
Rezolucija    100mA i 200mV
Talasnost struje    0,3A max
Talasnost izlaznog napona    <500mV
Energetika    MOSFET tranzistori, ultra brze diode
Frekvencija rada    50kHz
Koeficijent korisnog dejstva    90% PFC ugrađen
Hlađenje    Forsirano temperaturno kontrolisano vazdušno
Kontrolne karakteristike    Punjač konstantnog napona sa strujnim limitom, three stage karakteristika
Kontrolna varijabla    Struja, napon, kapacitet Ah, vreme
Displeji    LCD displej sa 2x16 karaktera
Kontrolni elementi    Glavni prekidač, start i stop tasteri punjača, prekidač Ready/Set
Operacija RESET    Ipražnjenja je Ipunjenja/4, do 1.75V/Cell
Operacija MAINTENANCE    U održavanja je 2.25V/Cell
Kućište    čelični zeleno RAL 6002 plastificirani modifikovani (ojačani) rek 19" 3HE
Dimenzije (ŠxVxD)    460x930x230mm
Masa    50kg
GUBT12-80V60A-FCH-DCH je urađen po standardima EU i usklađen sa:
    EN60335-1/194 (Safety of household and similar electrical appliances-Part 1: General requirements); SIST EN 60335-1, may 1998; JUS IEC 60335-1 1998. i
    EN60335-2-29 (Part 2: Particular requirements for battery chargers); JUS IEC 60335-2-29 2000. god.


top