PR800A12V

PR800A12V

Gaus High Rate Discharge Tester PR800A12V Servisni uređaj za ispitivanje startne sposobnosti akumulatora

GAUS HIGH RATE DISCHARGE TESTER PR800A12V

PR800A12V je mikroprocesorski uređaj za ispitivanje olovnih starterskih akumulatora nominalnog napona 12V. Razvijen je kao posledica potrebe za malim, prenosnim, jednostavnim za rukovanje, pouzdanim i relativno jeftinim uređajem za servisiranje starterskih baterija. PR800A12V omogućava testiranje startne sposobnosti baterije strujama do 800A u trajanju od nekoliko desetina sekundi. Pri tom se vrši merenje i prikaz struje, napona, vremena, ispražnjenog kapaciteta u svakoj desetinki (0.1sec) testa. Tok ispitivanja se može pratiti preko LCD displeja, rezultati se beleže u “flash” memoriji uređaja, moguć je rad preko PC  računara u realnom vremenu korišćenjem odgovarajućeg softvera kao i naknadno isčitavanje rezultata iz memorije. Software for PR800A12V omogućava grafički i tabelarni prikaz rezultata, štampanje izveštaja, upoređivanje testova, arhiviranje itd. Pražnjenje je kontrolisano (struja, napon, vreme, temperatura) preko tranzistorsko otpornih grupa, dakle, disipativno. PR800A12V je opremljen satom realnog vremena sa kalendarom i rezervnim baterijskim napajanjem, velikom količinom memorije za smeštaj rezultata ispitivanja i u njemu su implementirane brojne mere zaštite.
PR800A12V je napravljen u skladu sa zahtevima Direktiva 89/336/EEC-Electromagnetic compatibility (EMC) i 2006/95/EC-Low voltage equipment (LVD). Smešten je u plastificiranu čeličnu kutiju sa gumenim nožicama i ručkom za nošenje. Sa prednje strane uređaja nalaze se LCD displej, tri kontrolna tastera, glavni prekidač i konektor za serijsku komunikaciju sa računarom. Priključci odvojivih energetskih kablova, BNC konektori za merne kablove i mrežni priključak su sa zadnje strane uređaja. Predviđena je i mogućnost terenskog rada u odsustvu mrežnog napajanja.
PR800A12V ima sledeće karakteristike:
•    Izbor struje pražnjenja od 5A do 800A sa korakom od 5A i strujna regulacija sa greškom manjom od 2.5A; tranzistorsko otporne grupe su dimenzionisane tako da za 10V na krajevima otpornika ukupna struja može biti 1000A;
•    mogućnost podešavanja minimalnog dozvoljenog napona akumulatora u toku pražnjenja u opsegu od 0V do 13V sa minimalnim korakom od 100mV;
•    mogućnost podešavanja vremena pražnjenja od 0.1s do 25s sa minimalnim korakom od 1s;
•    digitalni ispis svih postavljenih veličina kao i prikaz struje, napona, vremena i ispražnjenog kapaciteta (Ah) u toku pražnjenja;
•    pražnjenje počinje pritiskom na start taster i traje dok se ne desi neki od sledećih događaja:
1.    istekne postavljeno vreme pražnjenja;                    
2.    u toku testa se pritisne start taster;
3.    napon akumulatora padne ispod postavljenog napona (minimalnog dozvoljenog napona za određeni tip akumulatora);    
•    zvučna signalizacija za događaje iz prethodne stavke;
•    ispis (zadržavanje) poslednjih izmerenih vrednosti struje, napona, vremena i kapaciteta nakon obavljenog testa sa mogućnošću resetovanja istih;
•    mogućnost isčitavanja rezultata poslednjeg (kao i svih prethodno sačuvanih) testa u svakoj sekundi (desetinki) testa iz e2prom memorije uređaja putem LCD displeja i tastera;
•    mogućnost rada na PC računaru u realnom vremenu uz GAUS Software for PR800A12V;
•    ugrađen sat realnog vremena sa kalendarom i rezervnim baterijskim napajanjem (baterija od 950mAh, Varta, životni vek 10 godina);
•    pohranjivanje u “flash” memoriji do 1000 testova u trajanju od 20sec sa jedno-sekundnom rezolucijom ili 2000 testova trajanja do 10 sec sa mogućnošću isčitavanja putem softvera; mogućnost rekonfiguracje uređaja putem softvera;
•    forsirano vazdušno hlađenje, temperaturna zaštita i softverska kontrola učestanosti testova (odnos pauza-pražnjenje);
•    opto-izolovane drajverske linije za tranzistorsko-otporne grupe (ukupno osam linija)
•    mogućnost terenskog rada bez mrežnog napajanja (napajanje iz testirane baterije…);
•    klasa tačnosti 3, 10bitna A-D konverzija, diferencijalno merenje signala sa šenta i signala sa polnih izvoda testirane baterije; 10 merenja u 1 sec struje i napona sa računanjem kapaciteta;
•    prikaz merenih veličina kao i tekstualnih poruka upozorenja, navigacije i slično na LCD displeju sa 2x16 karaktera i pozadinskim osvetljenjem;
•    više od 10 menija za podešavanja
•    komunikacija sa PC računarom RS232 serijskom vezom;
•    kontrolni elementi: glavni prekidač i tasteri STARTSTOPRESETSELECT, SCROLL UP, SCROLL DOWN;
•    dimenzije:            465x175x480mm(ŠxVxD)
•    masa:             22kg;
•    napajanje:            230V/50Hz 80W 0.35A;
•    operating range:        190-253 VAC
•    mrežni osigurač:        T1.6A/250V 20mm;
•    temperatura ambijenta:     5-40ºC.
Opcije:
•    mogućnost nadgradnje i proširenja mogućnosti podešavanja, algoritma testiranja (kombinovanje različitih struja i vremenskih pauza u testiranju…), signalizacije itd.
•    Mogućnost markiranja testova na terenu sa namerom sortiranja nakon isčitavanja iz memorije…
•    Thermal printer 2" za štampanje rezultata testa u grafičkoj i tabelarnoj formi, parametara testa, tipa baterije, komentara, datuma i vremena ispitivanja…


top