PR12-110V160A

PR12-110V160A

 1. Napon napajanja 220V 50Hz, opseg rada od 10VDC do 130VDC

 2. Pražnjač konstantnom regulisanom strujom od 1A do 160A za ispitivanje kapaciteta C-20, C-10, C-5...

 3. Analogno digitalna regulacija (dvostruka petlja regulacije), D/A konvertor 12bita,

 4. frekvencija rada 20kHz, IGBT modul u prekidačkom režimu sa otpornim grupama

 5. Testiranje 12,24,36,48,60,72,80,96 i 110V-nih baterija

 6. izbor broja ćelija, struje pražnjenja (korak 0.5A ili 1A), krajnjeg napona (sa ili bez naponskog uslova, sa korakom od 0.01V/ćeliji), kapaciteta (sa ili bez kapacitivnog uslova Ah sa korakom od 5Ah), izbor dužine trajanja kapacitivnog testa...

 7. tastatura i LCD displej sa pozadinskim svetlom za izbor parametara kapacitivnog testa, prikaz struje, napona, vremena, Ah...10-ak menija za podešavanja, flash memorija za rezultate testa, real time clock, softver za PC računar...mogućnost rada i zadavanja parametara sa PC računara u realnom vremenu ili bez računara sa mogućnošču iščitavanja rezultata iz FLASH memorije nakon urađenih testova

 8. izbor vremena registracije podataka (struje i napona) u flash memoriji na svaki minut ili na 4 minuta.

 9. U slučaju nestanka napajanja 220V 50Hz u toku testa, nakon njegovog povratka automatski nastavak prekinutog testa (pampte se parametri i istorija prekinutog testa)

 10. fleksibilni energetski i merni naponski kablovi (merenje napona baterije na njemim izvodima) dužine 15m (opciono)

 11. Zaštita od kontra polariteta, kratkog spoja, od preopterećenja, zaštita od pregrevanja, kontrola minimalnog i maksimalnog napona priključene baterije, alarmi nepravilnih stanja...

 12. temperaturna kontrola ventilatora

 13. robustno pokretno prenosivo kućište, masa 60kg.

 14. Opciono...kolica za prenos pražnjača i kablova...mrezni kabel dužine 20m


top