GPSS48V-6_3F650WCH

GPSS48V-6_3F650WCH

GAUS POWER SUPPLY SYSTEM GPSS48V-6-3P

GPSS48V-6-3P je uređaj za besprekidno napajanje potrošača (UPS). Ima širok opseg ulaznog 50Hz napajanja i koristi 48V-nu bateriju (dve baterije od 12V u rednoj vezi). Potrošnja iz trofaznog mrežnog napajanja je ograničena na 750W, dok je maksimalna snaga invertora 800VA, a na izlaz od 48VDC se direktno prosleđuje napon baterije.

GPSS ima relejnu dojavu alarma LOW BATTERY preko mirnog kontakta, tako da je alarm “aktivan” I u slučaju kompletnog gubitka napajanja.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 • Punjač sa UPS funkcijom, napajanje 3x100VAC (47-6-3P3Hz) 600VA, konstantan napon punjenja 59.2V i održavanja baterije 54V strujom do 12A;

 • Invertor 48VDC/230VAC 50Hz 800VA; PWM trapezna siulacija sinusa

 • Upravljačka jedinica za kontrolu, signalizaciju, dojavu neispravnosti baterija…

 • Monitoring struje punjenja i pražnjenja kao inapona baterije na LCD displeju sa 2x16 karaktera i pozadinskim svetlom;

 • Naponski opseg od 0-100V, strujni opseg od 0,1A-100A;

 • Signalizacija “battery low” na LCD displeju za napon baterije ispod 42V;

 • Relejna dojava alarma BATTERY LOW (rele se iskljuci) za napon baterije ispod 48V (uslov za prekid alarma je porast napona iznad 51.2V-punjenje baterije);

 • Ako napon baterije padne ispod 40V iskljucuje se rele napajanja koji prekida rad GPSS-a (ukoliko nema mreznog napajanja). Po povratku mreznog napajanja rele napajanja se ukljucuje.

 • Zajednički prekidač invertora i punjača na prednjoj ploči.

 • GPSS prelazi iz punjenja u pražnjenje akumulatora ukoliko nema mrežnog napajanja (isključen punjač) ili ako potrošnja iz baterija pređe 15A;

 • Ulazni i izlazni priključci su VS kleme odgovarajućeg preseka;

 • Priključni kablovi P-F 6mm2 dužine 1.7m sa vezicom od 0,3m za povezivanje baterija u rednu vezu;

 • Samo-potrosnja GPSS-a bez uključenih potrošača i invertora je 10W;

 • Dimenzije uređaja: 150x460x400mm (VxŠxD);

 • Masa uredjaja: 16kg;

 • Operativna temperatura -10…60C.

 • Baterije za 4 satnu autonomiju pri opterećenju od 500W 2x12V 75Ah LONF stacionar.

Upozorenje: GPSS48V-6-3P nema zaštitu od pogrešnog priključenja baterije (kontra polariteta). Greške ove vrste uzrokuju ostećenje i ne podležu garanciji


top