GPSS24V40A

GPSS24V40A

GAUS BATTERY CHARGER GBC24V60A

GAUS POWER SUPPLY SYSTEM GPSS24V40A

 • Visoko frekventni inteligentni univerzalni punjač

 • Punjenje konstantnim naponom sa strujnim limitom

 • Operacija održavanja (“poofer” veza sa potrošačima)

 • Punjenje u više koraka (sa izborom strujnih i naponskih limita…)

 • Za sve tipove i tehnologije starterskih, trakcionih i stacionarnih baterija

 • Automatski start za tipičnu bateriju

 • Više od 10 zaštitnih mera uključujući I zaštitu od kontra polariteta I nestanka mrežnog napajanja…

 • Visoka efikasnost I ušteda energije

 • LCD alfa-numerički displej za struju, napon, Ah, štopericu, poruke, alarme (opcija)…

 • Tastatura za više od 10 menija za podešavanje parametara punjenja (opcija)

 • Stona ili zidna varijanta (na gore ili dole)

GBC/GPSS24V60A (GBC/GPSS) je mikroprocesorski uređaj za punjenje i održavanje svih tipova olovnih starterskih akumulatora (svih nominalnih kapaciteta i tehnologija izrade) nominalnog napona 24V. Razvijen je kao posledica potrebe za malim, prenosnim, jednostavnim za rukovanje, pouzdanim i relativno jeftinim uređajem za servisiranje i održavanje starterskih baterija. GBC/GPSS je čoperski monofazni polumostni punjač/izvor napajanja konstantog napona sa strujnim ograničenjem (IUU karakteristika punjenje i održavanje). To znači da napon na izlazu, odnosno priključenoj bateriji, dostiže strujom koja ne prelazi struju limita, a po dostizanju postavljenog napona, naponski nivo se održava a struja pada kako se baterija dopunjuje.Veličina struje punjenja (strujno ograničenje) se bira u zavisnosti od nazivnog kapaciteta. Takođe, vrednost napona punjenja je podesiva za razne tehnologije izrade baterija. Punjenje je naponski, strujno, vremenski i kapacitivno kontrolisano i implementirane su brojne mere zaštite. U varijanti uređaja konfigurisanog kao GPSS izvor napajanja, zahvaljujuči regulaciji i izlaznom filtru, može se koristiti za bezprekidno napajanje potrošača nominalnog napona 24V strujom do 40A (opciono 60A) sa ili bez prisutne baterije.

Kako je uređaj mikroprocesorski, sa merenjem struje, napona, temperature hladnjaka poluprovodničkih komponenti i transformatora, po želji je moguće implementirati razne algoritme rada. Moguća je izmena naponskih i strujnih limita, uslovljavanje karakteristike punjenja, pauziranje, čekanje na događaj (merenje Ah u punjenju), uslovljavanje završetka punjenja itd.

Energetski deo punjača čine ulazni filter sa visoko kvalitetnim elektrolitskim kondenzatorima (EPCOS-SIEMENS 105C), visoko-frekventni transformator (Siemens) i polumost sa energetskim tranzistorima (International Rectifier IR), ultra brze diode, zavojnica i impulsno širinski PWM modulator. Frekvencija rada je 50kHz.

Zahvaljujući naponskoj karakeristici punjenja, moguće je vršiti punjenje bez nadzora, jer nema prepunjavanja (preko noći ili vikenda). Takođe, ukoliko u toku punjenja dođe do ispada mrežnog napajanja, uređaj po njegovom povratku automatski nastavlja sa punjenjem sa parametrima koji su bili pre ispada mreže. Preko LCD displeja sa 2x16 karaktera ispisuju se vrednosti struje, napona, vremena, kapaciteta, upozorenja, nepravilnosti itd i kao i podešavanje uređaja kroz 10-ak menija (opciono). Uređaj je smešten u plastificiranu čeličnu kutiju sa gumenim nožicama i ručkom za nošenje. Sa prednje strane uređaja se nalaze start (scroll) i stop (select) tasteri, prekidači 48V/36V i R/S (Ready/Set), led diode i LCD displej (opciono). Sa zadnje strane uređaja su izvodi punjača, mrežni kabel, glavni prekidač i držači za namotavanje kablova. U verziji sa automatskim startom bez LCD displeja i tastature na prednjoj ploči se nalaze 4 led diode (punjenje pokrenuto, faza konstantog napona, punjenje završeno i problem sa baterijom).

Gaus Battery Charger GBC24V60A ima sledeće zaštite:

 1. nema varnice pri stavljanju ili skidanju klema u punjenju;

 2. forsirano temperaturno kontrolisano vazdušno hlađenje;

 3. kontrola minimalnog dozvoljenog napona priključene baterije (onemogućen start za Ubatt<5V); U varijanti GPSS nema ovog ograničenja, može se koristiti za napajanje potrošača nominalnog napona 24V strujom do 25A;

 4. temperaturna zaštita na hladnjaku poluprovodničkih energetskih komponenti;

 5. u slučaju ispada mrežnog napajanja, po njegovom ponovnom uspostavljanju automatski se nastavlja punjenje sa ranije postavljenim parametrima;

 6. topljivi tromi osigurač 30mm od T16A u mrežnom kolu;

 7. topljivi tromi osigurač 30mm od T70A u jednosmernom kolu;

 8. soft start PWM modulatora;

 9. soft start u punjenju ulaznih elektrolita;

 10. zaštita punjača od kratkog spoja na izlaznim klemama;

 11. zaštita od pada kleme u toku punjenja (pauziran uređaj do povratka napona baterije);

 12. zaštita od kontra polariteta sa onemogućenim startom.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

-tip naponskog pretvarača: monofazni polumostni pretvarač;

-napajanje 230V +/- 10%, 50Hz-60Hz 1.7kW; izlazna snaga 1500W;

-nominalna ulazna struja: 8A; maksimalna startna struja: 10A

-instrumenti: LCD displej 2x16 karaktera, ampermetar 0-40,00A, voltmetar 0-100,00V, temp1 –99 do 99C

-dužina priključnih kablova sa olovnim klemama: 2m, presek 16mm2

-radna temperatura: 5 do +40C

Struja punjenja

0-60A (GPSS do 40A) Cn/10, opcija: podesivo: 0.2-60A, korak 1A (opcija korak 0.1A)

Tip baterija

24V (4x6V); Cn od 33Ah do 600Ah, Sb-Sb, Sb-Ca, Ca-Ca, AGM, Gel

Raspon napona punjenja

5-33V (softverski ograničeno)

Izlazni napon

Opcija: podesivo: 2.20-2.75V/Cell x 6,12 Cells

Kapacitet

Punjenje 4x6V ili 2x12V (12 cells u rednoj vezi)

Tačnost

Bolja od 3%

Rezolucija

100mA i 100mV

Talasnost struje

0,2A max

Talasnost izlaznog napona

<200mV

Energetika

MOSFET tranzistori, ultra brze diode

Frekvencija rada

50kHz

Koeficijent korisnog dejstva

90%

Hlađenje

Temperaturno kontrolisano forsirano vazdušno hlađenje

Kontrolne karakteristike

Punjač konstantnog napona sa strujnim ograničenjem

Kontrolna varijabla

Struja, napon, kapacitet Ah, vreme punjenja

Displeji

LCD displej sa 2x16 karaktera ili 4 LED diode

Status, struja, napon, trajanje, Ah, upozorenja, alarmi…ili 4 LED diode

Kontrolni elementi

Glavni prekidač, start I stop tasteri, prekidači Ready/Set i 24/12V (opcija), LED diode

Kućište

Crveno-crno plastificirana čelična kutija RAL 3002

Dimenzije (ŠxDxV)

300x270x185mm U varijanti GPSS samostojeći rek 490x150x400mm sa gumenim nogicama

Masa

8kg/ GPSS 12kg

GBC24V60A je urađen u skladu sa sledećim propisima EU:

EMC EN 61204-3, LVD

 • EN60335-1/194 (Safety of household and similar electrical appliances-Part 1: General requirements); SIST EN 60335-1, May 1998; JUS IEC 60335-1 1998. and

 • EN60335-2-29 (Part 2: Particular requirements for battery chargers); JUS IEC 60335-2-29 year 2000.

 


top