GPSS24V35Ah

GPSS24V35Ah

Uputstvo za rukovanje

Uredjaj GPSS24V35Ah (u daljem tekstu uređaj) je namenjen za baterijsko napajanje potrošača nominalnog napona 24V. Unutar uređaja se nalaze 4 samostalne jedinice:

- punjač konstantnog napona 28,8V sa strujnim ograničenjem na 4A;

- mikroprocesorski kontrolisan sistem za praćenje naponskog nivoa baterije i njenu zaštitu od dubokog pražnjenja;

- Gaus Battery Keeper GBK2x12V1A;

- Baterije 2x12V 36Ah

Punjač je samostalan. Njegov rad se automatski pokreće priključenjem napojnog kabla na električnu mrežu. Punjenje startuje sa strujom 4A do napona na bateriji od 28,8V. Dostizanjem naponskog nivoa, struja punjenja opada održavajuci napon na 28,8V. Punjac isključuje punjenje kada struja padne ispod 0,6A. Ovim korakom je baterija napunjena i spremna za ponovni rad ili skladištenje. Trenunti režimi punjenja se signaliziraju na prednjoj strani led diodama:

 • zelena – (charge on) punjenje u toku

 • crvena – (charge finished) punjenje je završeno i isključeno

Kada GPSS24V35Ah nije priključen na električnu mrežu led signalizacija stanja punjača nije u funkciji.

Napomena: vreme potrebno za punjenje potpuno praznih akumulatora je oko 12h.

Pokretanje uređaja za napajanje potrošača na 24V se vrši pritiskom na taster START zeleni taster i njegovim zadržavanjem u trajanju od 3 sekunde. Zadržavanje tastera pri startu je da bi se sprečilo slučajno uključenje uredjaja u uslovima skladištenja (kad nije u radnom režimu).

Prekid rada sa potrošačem i u uslovima skladištenja se vrši tasterom STOP – crveni. Ovom komandom se kompletna potrošnja iz baterija isključuje i time se dozvoljava dugo stajanje uređaja bez pražnjenja baterija uslovljenog neželjenim potrošačima.

Dojava prazne baterije se vrši na tri načina:

 • led signalizacija na prednjoj strani uređaja označena sa Batt Low

 • zvučna dojava pomoću buzera unutar kućista uređaja

 • relejna dojava na priključnom izlaznom konektoru izmedju kontakata 2 i 3 (maksimalna dozvoljena struja na ovim izvodima je 0,5A)

  • sve tri dojave imaju dva režima signalizacije

   • isprekidan rad kada je napon baterije izmedju 21 i 22V

   • kontinuiran rad kada je napon baterije ispod 21V kada se nakon 20 sekundi isključuje kompletan uređaj kao i sopstveno napajanje radi zaštite baterija od dubokog pražnjenja.

GPSS24V35Ah u sebi sadrži i Gaus Battery Keeper GBK2x12V1A. Uređaj je namenjen da radi ujednačavanje naponskog nivoa baterija radi očuvanja kapaciteta i dugotrajniji životni vek baterija. Ovim se sprečava prepunjavanje jedne od baterija u rednoj vezi što može da uzrokuje stradanje obe.

Napomena:

 • GPSS24V35Ah je obavezno isključiti tasterom STOP kada nema spoljnog potrošača radi zaštite baterija

 • Obavezno je u režimu skladištenja (kada nije priljučen potrošač) jednom u 3 meseca priključiti uređaj na električnu mrežu radi dopune akumulatora.

Raspored priključaka na izlaznom napojnom kablu:

 • uzemljenje – minus baterija

 • 1 – 24V sa baterija

 • 2 – kontakt signalnog releja

 • 3 – kontakt signalnog releja

Karakteristike uređaja:

Ulazni napon 230V 50Hz

Snaga iz električne mreže 120W

Osigurač 230V 3,15A

Struja punjenja baterija 24V 4A

Izlazni napon 24V (21-26V u zavisnosti od stanja ispražnjenosti baterija)

Nominalna izlazna struja 3.6A

Maksimalna izlazna struja 16A

Izlazni osigurač 20A

Kapacitet baterija 36Ah (24V)

Dimenzije uredjaja 210mm(širina)x310mm(visina)x450mm(dubina)

Masa uredjaja 30kg

 


top