GPSS24V-6_230VAC800WCH

GPSS24V-6_230VAC800WCH

GAUS POWER SUPPLY SYSTEM GPSS24V-6-3P 230VAC

GPSS24V-6-3P je uređaj za besprekidno napajanje potrošača (UPS). Ima širok opseg ulaznog 50Hz napajanja i koristi 24V-nu bateriju (dve baterije od 12V u rednoj vezi). Potrošnja iz trofaznog mrežnog napajanja je ograničena na 750W, dok je maksimalna snaga invertora 800VA, a na izlaz od 24VDC se direktno prosleđuje napon baterije.

GPSS ima relejnu dojavu alarma LOW BATTERY preko mirnog kontakta, tako da je alarm “aktivan” I u slučaju kompletnog gubitka napajanja.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 • Punjač sa UPS funkcijom, napajanje 230VAC (47-6-3P3Hz) 900VA, konstantan napon punjenja 29.6V i održavanja baterije 27V strujom do 22A;

 • Invertor 24VDC/230VAC 50Hz 800W; PWM trapezna siulacija sinusa

 • Upravljačka jedinica za kontrolu, signalizaciju, dojavu neispravnosti baterija…

 • Monitoring struje punjenja i pražnjenja kao inapona baterije na LCD displeju sa 2x16 karaktera i pozadinskim svetlom;

 • Naponski opseg od 0-40V, strujni opseg od 0,1A-100A;

 • Signalizacija “battery low” na LCD displeju za napon baterije ispod 21V;

 • Relejna dojava alarma BATTERY LOW (rele se iskljuci) za napon baterije ispod 24V (uslov za prekid alarma je porast napona iznad 25.6V-punjenje baterije);

 • Ako napon baterije padne ispod 20V iskljucuje se rele napajanja koji prekida rad GPSS-a (ukoliko nema mreznog napajanja). Po povratku mreznog napajanja rele napajanja se ukljucuje.

 • Zajednički prekidač invertora i punjača na prednjoj ploči.

 • GPSS prelazi iz punjenja u pražnjenje akumulatora ukoliko nema mrežnog napajanja (isključen punjač) ili ako potrošnja iz baterija pređe 22A;

 • Ulazni i izlazni priključci su VS kleme odgovarajućeg preseka;

 • Priključni kablovi P-F 10mm2 dužine 1.7m sa vezicom od 0,3m za povezivanje baterija u rednu vezu;

 • Samo-potrosnja GPSS-a bez uključenih potrošača i invertora je 10W;

 • Dimenzije uređaja: 150x460x400mm (VxŠxD);

 • Masa uredjaja: 16kg;

 • Operativna temperatura -10…60C.

 • Baterije za 4 satnu autonomiju pri opterećenju od 500W 2x12V 75Ah LONF stacionar.

Upozorenje: GPSS24V-6-3P nema zaštitu od pogrešnog priključenja baterije (kontra polariteta). Greške ove vrste uzrokuju ostećenje i ne podležu garanciji

 


top