GPSS24V-4

GPSS24V-4

GAUS POWER SUPPLY SYSTEM GPSS24V-4

GPSS24V-4 (GPSS) je uređaj za besprekidno napajanje potrošača (UPS). Ima širok opseg ulaznog 50Hz napajanja i koristi 24V-nu bateriju (dve baterije od 12V u rednoj vezi). Potrošnja punjača iz mrežnog napajanja je ograničena na 1200W, dok je maksimalna kontinualna snaga invertora 700W, snaga izlaza od 12VDC je do 200W, a na izlaz od 24VDC se direktno prosleđuje napon baterije. GPSS ima relejnu dojavu alarma LOW BATTERY preko mirnog kontakta, tako da je alarm “aktivan” I u slučaju kompletnog gubitka napajanja. Zbog dvojnog napajanja (24VDC i 230VAC) zamena baterije je moguća i bez isključivanja GPSS-a.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 • Punjač sa UPS funkcijom, napajanje 88-264VAC (47-63Hz) 1200W, konstantan napon punjenja i održavanja baterije 3-stage karakteristika punjenja strujom do 60A;

 • DC-DC pretvarač 24V/12V 200W, ulaz 19-36VDC;

 • Invertor 24VDC/230VAC 50Hz 700W;

 • Upravljačka jedinica za kontrolu, signalizaciju, dojavu neispravnosti baterija…

 • Monitoring struje punjenja i pražnjenja kao inapona baterije na LCD displeju sa 2x16 karaktera i pozadinskim svetlom;

 • Naponski opseg od 0-40V, strujni opseg od 0,1A-100A;

 • Signalizacija “battery low” na LCD displeju za napon baterije ispod 21V;

 • Relejna dojava alarma BATTERY LOW (rele se iskljuci) za napon baterije ispod 24V (uslov za prekid alarma je porast napona iznad 25.6V-punjenje baterije);

 • Ako napon baterije padne ispod 20V iskljucuje se rele napajanja koji prekida rad GPSS-a (ukoliko nema mreznog napajanja). Po povratku mreznog napajanja rele napajanja se ukljucuje.

 • Poseban prekidač invertora na prednjoj ploči. Ovo je zbog uštede energije iz akumulatora

 • GPSS prelazi iz punjenja u pražnjenje akumulatora ukoliko nema mrežnog napajanja (isključen punjač) ili ako potrošnja iz baterija pređe 1200W;

 • Ulazni i izlazni priključci su VS kleme odgovarajućeg preseka;

 • Priključni kablovi P-F 16mm2 dužine 1m sa vezicom od 0,3m za povezivanje baterija u rednu vezu;

 • Samo-potrosnja GPSS-a bez uključenih potrošača i invertora je 20W;

 • Dimenzije uređaja: 150x460x400mm (VxŠxD);

 • Masa uredjaja: 20kg;

 • Operativna temperatura -10…60C.

 • Baterije za 2 satnu autonomiju pri opterećenju od 700W 2x12V 80Ah VARTA PROFESIONAL AGM

Upozorenje: GPSS24V-4 nema zaštitu od pogrešnog priključenja baterije (kontra polariteta). Greške ove vrste uzrokuju ostećenje i ne podležu garanciji

 


top