GPSS24V-2

GPSS24V-2

GAUS POWER SUPPLY SYSTEM GPSS24V-2

GPSS24V-2 je uređaj za besprekidno napajanje potrošača (UPS). Ima širok opseg ulaznog 50Hz napajanja i koristi 24V-nu bateriju (dve baterije od 12V u rednoj vezi). Potrošnja iz mrežnog napajanja je ograničena na 200W, dok je maksimalna snaga invertora 150W, snaga izlaza od 12VDC je do 100W, a na izlaz od 24VDC se direktno prosleđuje napon baterije.

GPSS ima relejnu dojavu alarma LOW BATTERY preko mirnog kontakta, tako da je alarm “aktivan” I u slučaju kompletnog gubitka napajanja. Zbog dvojnog napajanja (24VDC i 230VAC) zamena baterije je moguća i bez isključivanja GPSS-a.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 • Punjač sa UPS funkcijom, napajanje 88-264VAC (47-63Hz) 200W, konstantan napon punjenja i održavanja baterije 27,6V strujom do 7.5A;

 • DC-DC pretvarač 24V/12V 100W, ulaz 19-36VDC;

 • Invertor 24VDC/230VAC 50Hz 150W;

 • Upravljačka jedinica za kontrolu, signalizaciju, dojavu neispravnosti baterija…

 • Monitoring struje punjenja i pražnjenja kao inapona baterije na LCD displeju sa 2x16 karaktera i pozadinskim svetlom;

 • Naponski opseg od 0-40V, strujni opseg od 0,01A-10A;

 • Signalizacija “battery low” na LCD displeju za napon baterije ispod 21V;

 • Relejna dojava alarma BATTERY LOW za napon baterije ispod 20V (uslov za prekid alarma je porast napona iznad 25.6V-punjenje baterije);

 • Poseban prekidač invertora na prednjoj ploči. Ovo je zbog uštede energije iz akumulatora

 • Snaga pri kojoj GPSS prelazi iz punjenja u pražnjenje akumulatora je 177,5W (na invertoru), odnosno 182,5W na 12V-nom DC-DC izlazu (ako je isključen invertor);

 • Ulazni i izlazni priključci su VS kleme odgovarajućeg preseka;

 • Priključni kablovi P-F 4mm2 dužine 1m sa vezicom od 0,15m za povezivanje baterija u rednu vezu;

 • Samo-potrosnja GPSS-a bez uključenih potrošača i invertora je 7,5W;

 • Dimenzije uređaja: 375x270x130mm (VxŠxD);

 • Masa uredjaja: 6kg;

 • Operativna temperatura -10…60C.

Upozorenje: GPSS24V-2 nema zaštitu od pogrešnog priključenja baterije (kontra polariteta). Greške ove vrste uzrokuju ostećenje i ne podležu garanciji


top