GPS12V22A-L

GPS12V22A-L

GAUS POWER SUPPLY GPS12V22A-L

 • Izvor napajanja i punjač sa tranzistorima u linearnom režimu rada

 • Podesiv izlazni napon od 12.5-14.4V

 • Strujna zaštita (maksimalna izlazna struja) 22A (zaštita od kratkog spoja na izlazu)

 • Zaštita od priključenja baterije sa kontra polaritetom

 • Temperaturna zaštita na hladnjacima tranzistora i dioda

 • Temperaturno kontrolisano forsirano vazdušno hlađenje sa promenljivom brzinom ventilatora

 • Soft-start pri paljenju mrežnog transformatora

 • Mikroprocesorska kontrola, LCD alfa numerički displej sa 2x16 karaktera za prikaz struje opterećenja, izlaznog napona, proteklog vremena, potrošenih Ah, poruka, alarma...

 • Tastatura za pokretanje i zaustavljanje kao i podešavanje parametara (izlazni napon, vremensko ograničenje, ograničenje ukupne potrošnje...) i načina rada kroz 10-ak menija

 • Zaštita od dubokog pražnjenja baterije u odsustvu mrežnog napajanja

 • U slučaju nestanka mrežnog napajanja, po njegovom povratku nastavak rada sa parametrima iz prekinutog procesa

 • Izlazne 60A-ske buksne za priključenje potrošača

 • Normalan rad pri mrežnom napajanju od 185V do 245V 50Hz

 • Mrežni transformator 2kVA sa izvodima na 210, 220 i 230V 50Hz

 • Ulazna filtracija sa 4x10000uF 40V Philips Al elektrolitima

 • Ispravljački grec sa 2x50A 600V FAGOR

 • Tranzistori u linearnom režimu SGS Tomson 12 kom 30A na hladnjaku Al M3655 ukupne dužine 180cm

 • Kućište čelično-aluminijumski rek 19 inča, 3HE visine i dubine 400mm

 • Ukupna masa 25kg

GPS6-24V24A (GPS) je mikroprocesorski uređaj za napajanje i punjenje i održavanje svih tipova olovnih starterskih/industrijskih akumulatora (svih nominalnih kapaciteta i tehnologija izrade) nominalnog napona 6, 12 ili 24V. Razvijen je kao posledica potrebe za malim, prenosnim, jednostavnim za rukovanje, pouzdanim i relativno jeftinim uređajem za napajanje potrošača i servisiranje i održavanje starterskih baterija. GPS je čoperski monofazni polumostni punjač konstantnog napona sa strujnim ograničenjem. To znači da napon na izlazu, odnosno priključenoj bateriji, dostiže strujom koja ne prelazi struju limita, a po dostizanju postavljenog napona, naponski nivo se održava a struja pada kako se baterija dopunjuje.Veličina struje punjenja (strujno ograničenje) se bira u zavisnosti od nazivnog kapaciteta. Takođe, vrednost napona punjenja je podesiva za razne tehnologije izrade baterija. Punjenje je naponski, strujno, vremenski i kapacitivno kontrolisano i implementirane su brojne mere zaštite.

Kako je uređaj mikroprocesorski, sa merenjem struje, napona, temperature hladnjaka poluprovodničkih komponenti i transformatora, po želji je moguće implementirati razne algoritme rada. Moguća je izmena naponskih i strujnih limita, uslovljavanje karakteristike punjenja, pauziranje, čekanje na događaj (merenje Ah u punjenju), uslovljavanje završetka punjenja, konekcija sa PC računarom, prikaz grafika punjenja i štampanje istog, itd.

Energetski deo punjača čine ulazni filter sa visoko kvalitetnim elektrolitskim kondenzatorima (EPCOS-SIEMENS 105C), visoko-frekventni transformator (ETD Siemens) i polumost sa energetskim tranzistorima (International Rectifier IR), ultra brze diode, zavojnica i impulsno širinski PWM modulator. Frekvencija rada je 30kHz.

Zahvaljujući naponskoj karakeristici punjenja, moguće je vršiti punjenje bez nadzora, jer nema prepunjavanja (preko noći ili vikenda). Takođe, ukoliko u toku punjenja dođe do ispada mrežnog napajanja, uređaj po njegovom povratku automatski nastavlja sa punjenjem sa parametrima koji su bili pre ispada mreže. Preko LCD displeja sa 2x16 karaktera ispisuju se vrednosti struje, napona, vremena, kapaciteta, upozorenja, nepravilnosti itd i kao i podešavanje uređaja kroz 10-ak menija. Uređaj je smešten u plastificiranu čeličnu kutiju sa gumenim nožicama i ručkom za nošenje. Sa prednje strane uređaja se nalaze glavni prekidač, start (scroll) i stop (select) tasteri, prekidač R/S (Ready/Set), led diode i LCD displej za indikaciju. Sa zadnje strane uređaja su izvodi punjača (priključne buksne), mrežni kabel, nožasti «auto» osigurač u jednosmernom kolu punjača, kućište sa topljivim osiguračem u mrežnom delu kola i držači za namotavanje kablova.

Gaus Power Supply GPS24V24A ima sledeće zaštite:

 1. nema varnice pri stavljanju ili skidanju klema u punjenju;

 2. forsirano vazdušno hlađenje;

 3. temperaturna zaštita na hladnjaku poluprovodničkih energetskih komponenti;

 4. u slučaju ispada mrežnog napajanja, po njegovom ponovnom uspostavljanju automatski se nastavlja punjenje sa ranije postavljenim parametrima;

 5. topljivi tromi osigurač 20mm od T8A u mrežnom kolu;

 6. tromi nožasti osigurač 20mm od 30A u jednosmernom kolu;

 7. soft start PWM modulatora;

 8. soft start u punjenju ulaznih elektrolita;

 9. zaštita punjača od kratkog spoja na izlaznim klemama;

 10. zaštita od pada kleme u toku punjenja (pauziran uređaj do povratka napona baterije);

3. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

-tip naponskog pretvarača: monofazni polumostni pretvarač;

-napajanje 230V +/- 10%, 50Hz-60Hz 1kW; izlazna snaga 850W;

-nominalna ulazna struja: 4.5A; maksimalna startna struja: 6A

-instrumenti: LCD displej 2x16 karaktera, ampermetar 0-40,00A, voltmetar 0-100,0V, temp1 –99 do 99C

-dužina priključnih kablova sa olovnim klemama: 1,5m, presek 6mm2

-radna temperatura: 5 do +40C

Struja punjenja-strujni limit

0-24A Cn/10

Tip baterija

6, 12, 24V (2x12V); Cn od 33Ah do 240Ah, Sb-Sb, Sb-Ca, Ca-Ca, AGM, Gel

Raspon napona punjenja

12-33V (maksimalno na raspolaganju)

Izlazni napon

24V (12V (podesivo od 12V do 17.5V)) x 2

Kapacitet

Punjenje jedne ili dve 12V-ne baterije

Ili 6, odnosno 12 ćelija spojenih redno

Tačnost

Bolja od 3%

Rezolucija

100mA i 100mV

Talasnost struje

0,3A max

Talasnost izlaznog napona

<200mV

Energetika

MOSFET tranzistori, ultra brze diode

Frekvencija rada

30kHz

Koeficijent korisnog dejstva

82%

Hlađenje

Forsirano vazdušno temperaturno kontrolisano

Kontrolne karakteristike

Punjač konstantnog napona sa strujnim limitom

Kontrolna varijabla

Struja, napon, kapacitet Ah, vreme

Displeji

LCD displej sa 2x16 karaktera

Kontrolni elementi

Glavni prekidač, start i stop tasteri punjača, prekidač R/S (Ready/Set), LED diode, buksne za priključenje potrošača

Kućište

Čelična crvena plastificirana kutija RAL3000

Dimenzije (ŠxDxV)

245x280x160mm

Masa

7kg

GPS6-24V20A je urađen po standardima EU i usklađen sa:

  • EN60335-1/194 (Safety of household and similar electrical appliances-Part 1: General requirements); SIST EN 60335-1, may 1998; JUS IEC 60335-1 1998. I

  • EN60335-2-29 (Part 2: Particular requirements for battery chargers); JUS IEC 60335-2-29 2000. god.


top