GC12V10A_AGM

GC12V10A_AGM

GAUS CHARGER GC12V10A_S
Visoko-frekventni automatski punjač


Osnovne karakteristike:
1.    Karakteristika punjenja U-I, punjač konstantnog napona sa strujnim limitom
2.    Struja punjenja 0-10A
3.    Napon punjenja 14.8V, 15.5V ili 16V, za sve tehnologije olovnih baterija
4.    Automatski start sa led indikacijom 10-ak sekundi po priključenju i  prepoznavanju baterije (Ubatt>2V)
5.    Automatski stop sa led indikacijom za Upunjenja>14.7V i Ipunjenja6.    Visoko frekventni potpuno kontrolisani  punjač
7.    Zaštita u mrežnom i izlaznom delu, temperaturna zaštita, zaštita od kontra polariteta...

Opis
GC12V10A_S (GC_S) je uređaj za punjenje i održavanje olovnih starterskih akumulatora (nominalnih kapaciteta do 100Ah i svih tehnologija izrade) nominalnog napona 12V. Razvijen je kao posledica potrebe za malim, prenosnim, jednostavnim za rukovanje, pouzdanim i relativno jeftinim uređajem za servisiranje i održavanje starterskih baterija. GC_S je čoperski monofazni polumostni punjač konstantog napona sa strujnim ograničenjem. To znači da napon na izlazu, odnosno priključenoj bateriji, dostiže strujom koja ne prelazi struju limita, a po dostizanju postavljenog napona, naponski nivo se održava a struja pada kako se baterija dopunjuje.Veličina struje punjenja (strujno ograničenje) je interno podešena na 10A, a naponski limit na 14.8V (opcija 15.5V ili 16V u zavisnosti od namene punjača, odnosno tehnologije baterija). Punjenje je naponski i strujno kontrolisano  i implementirane su brojne mere zaštite.
Energetski deo punjača čine ulazni filter sa visoko kvalitetnim elektrolitskim kondenzatorima (Epcos-Siemens 105C), visoko-frekventni transformator (Siemens) i polumost sa energetskim tranzistorima (International Rectifier IR), ultra brze diode, zavojnica i impulsno širinski PWM modulator. Frekvencija rada je 30kHz.  
Zahvaljujući naponskoj karakeristici punjenja, moguće je vršiti punjenje bez nadzora, jer nema prepunjavanja (preko noći ili vikenda). Takođe, ukoliko u toku punjenja dođe do ispada mrežnog napajanja, uređaj po njegovom povratku automatski nastavlja sa punjenjem sa parametrima koji su bili pre ispada mreže. Uređaj je smešten u plastificiranu čeličnu kutiju sa gumenim nožicama. Sa prednje strane uređaja se nalaze glavni prekidač, selektor napona punjenja, led diode za indikaciju automatskog starta i završetka punjenja. Sa zadnje strane uređaja su izvodi punjača, mrežni kabel, kućišta sa topljivim osiguračima u mrežnom i izlaznom delu kola.
Gaus Charger GC12V10A_S ima sledeće zaštite:
1.    nema varnice pri stavljanju ili skidanju klema u punjenju;
2.    kontrola minimalnog dozvoljenog napona priključene baterije (onemogućen start za Ubatt<2V-izmenljivo);
3.    temperaturna zaštita na hladnjaku poluprovodničkih energetskih komponenti;
4.    u slučaju ispada mrežnog napajanja, po njegovom ponovnom uspostavljanju automatski se nastavlja punjenje sa ranije postavljenim parametrima;
5.    topljivi tromi osigurač 20mm od T3.15A u mrežnom kolu;
6.    topljivi tromi nožasti osigurač 20mm od T16A u jednosmernom kolu;
7.    soft start PWM modulatora;
8.    soft start u punjenju ulaznih elektrolita;
9.    zaštita punjača od kratkog spoja na izlaznim klemama;
10.    zaštita od pada kleme u toku punjenja (pauziran uređaj do povratka napona baterije);
11.    zaštita od kontra polariteta sa onemogućenim startom.

Tehničke karakteristike
-tip naponskog pretvarača: monofazni polumostni visoko-frekventni pretvarač;
-napajanje 230V +/- 10%, 50Hz-60Hz 250W; izlazna snaga 175W;
-nominalna ulazna struja:    1A; maks. startna struja:    2.5A
-dužina priključnih kablova sa olovnim klemama: 1,5m, presek 4mm2
-radna temperatura: 5 do +40C
Struja punjenja    0-10A, Strujni limit interno podešen na 10A
Tip baterija    12V (2x6V); Cn od 33Ah do 100Ah (baterije sa 100Ah<CnRaspon napona punjenja    2-17.5V (maksimalno na raspolaganju)
Izlazni napon    14.8V (opcija 15.5V, 16V)
Kapacitet    Punjenje jedne ili dve 6V-ne baterije, odnosno jedne 12V-ne bat.
Ili 3 odnosno 6 ćelija spojenih redno
Tačnost    Bolja od 5%
Rezolucija    50mA i 20mV
Talasnost struje    0,25A max
Talasnost izlaznog napona    <100mV
Energetika    MOSFET tranzistori, ultra brze diode
Frekvencija rada    30kHz
Koeficijent korisnog dejstva    82%
Hlađenje    Disipacija u ambijent
Kontrolne karakteristike    Punjač konstantnog napona sa strujnim limitom
Kontrolna varijabla    Struja, napon
Displeji    Led diode automatski start i stop (pokrenuto i završeno punjenje)
Kontrolni elementi    Glavni prekidač, naponski selektor, LED diode
Kućište    Čelična crvena plastificirana kutija RAL3000
Dimenzije (ŠxDxV)    210x210x80mm
Masa    5kg
GC12V10A_AGM je urađen po standardima EU i usklađen sa:
    EN60335-1/194 (Safety of household and similar electrical appliances-Part 1: General requirements); SIST EN 60335-1, may 1998; JUS IEC 60335-1 1998. I
    EN60335-2-29 (Part 2: Particular requirements for battery chargers); JUS IEC 60335-2-29 2000. god.

Uputstvo za korišćenje
1.    Priključiti mrežni utikač punjača u monofaznu mrežnu utičnicu. Uključiti prekidač 0/1 na prednjoj ploči
2.    Izabrati napon punjenja (14.8V za AGM i GEL baterije, 15.5V za antimonske Sb i 16V za Ca-Ca baterije)
3.    Priključiti izvode punjača na 12V-nu bateriju vodeći računa o ispravnom polaritetu (plus klema-smeđa na plus pol a minus klema-plava na minus pol baterije)
4.    Ako je napon baterije veći od 2V nakon 10-ak sekundi će početi punjenje strujom od 10A i upaliće se odgovarajuća crvena LED dioda (CHARGE ON).
5.    Ukoliko je baterija dobra, nakon određenog vremena koje zavisi od stepena ispražnjenosti i nominalnog kapaciteta Cn baterije (otprilike Cn/10 u satima), kada napon punjenja bude veći od 14.7V i struja punjenja padne ispod 1A, punjenje će se prekinuti i upaliće se zelena led dioda (CHARGE FINISHED).
6.    Punjenje se može prekinuti gašenjem prekidača 0/1 u slučaju da se primeti neka nepravilnost u punjenju (veliko gasiranje, nemogućnost dostizanja zadatog napona i slično).


top