GBMS24V300A

GBMS24V300A

GAUS BATTERY MONITORING SYSTEM

Gaus Battery Monitoring System GBMS je namenjen za prikazivanje stanja, zaštitu i praćenje režima eksploatacije baterija. GBMS vrši indikaciju napunjenosti baterije, uneti kapacitet Ah, potrošeni kapacitet Ah, radne časove tokom eksploatacije, sprečava korišćenje dizalice viljuškara u slučaju ispražnjenosti baterije, evidentira struju i napon baterije tokom vremena. Zahvaljujući kompletnoj naponsko-strujnoj i kapacitivnoj informaciji, moguća je kompletna analiza eksploatacije putem softvera GBMS1.00 (grafikoni struje, napona i kapaciteta u vremenu od instaliranja baterije do iščitavanja kontrolera). To je mikroprocesorski uređaj sa LCD displejom sa 2x16 karaktera, koji meri napon (kod primene na sistemima sa dva akumulatora vezana na red merenje oba napona ponaosob) i struju baterije u željenom vremenskom intervalu (od 0.1 sekunde pa naviše) ili na željenu promenu napona, struje ili kapaciteta, ima memoriju 128Kb (512Kb), kalendar i sat realnog vremena, rezervno baterijsko napajanje, mogućnost komunikacije sa PC računarom (GBMS Software) itd.

Zahvaljujući primenjenom algoritmu kompresije, u memoriji GBMS-a je moguće pohraniti informacije za period od jedne do tri godine eksploatacije. Moguća su i produženja na račun učestalosti upisa (5min, 10min, 15min...).

Tehničke karakteristike

Indikacije na LCD displeju:

1. Uneti kapacitet prilikom punjenja

2. Potrošeni kapacitet prilikom eksploatacije

3. Datum i vreme

4. Trenutni napon (procena kapaciteta)

5. Trenutna struja

6. Zauzeće memorije

7. Upozorenja o nepravilnostima...

Nominalni naponi baterije od 12V, 24V, 36V, 40V, 48V, 60V, 72V, 80V

Evidencija karakterističnih momenata u eksploataciji kao što su prepunjavanje, duboko pražnjenje, dužina punjenja, priključenje uređaja (GBMS-a) na previsok napon, kao i vreme za koje je uređaj bio bez napajanja (diskonektovan)-tumačenje iz GBMS softveradetektuje se trenutak ulaska, ekstremna vrednost i trenutak izlaska iz nepravilnog stanjauneti kapacitet prilikom punjenja, potrošeni kapacitet prilikom pražnjenja, broj radnih časova, broj punjenja i pražnjenja, napon, struja;

Bezkontaktno merenje struje

Sampling rate od jedne desetinke (svake desetinke se meri napon i struja i proračunava kapacitet), dok se evidentiranje strujne i naponske informacije obavlja na podesivom vremenskom intervalu .

Posebno praćenje kapaciteta punjenja i pražnjenja

Maksimalan broj upisa je oko 80000 (128Kb) odnosno 400000 (512Kb), do dana isčitavanja, signalizacija napunjenosti memorije, kružna organizacija memorije podataka o struji i naponu

Životni vek rezervnog napajanja za sat realnog vremena je 10 godina (950mAh)

Industrijski temperaturni opseg (-45 do 85C) i zaštita IP65 (vodootporan)

Eksterni priključak (IP67) za:

1. Sondu halovog efekta (za struje od 0 do 100A, 200A, 300A, 400A, 500A, 600A, 1000A) i komunikaciju sa PC računarom

2. Napajanje sa baterije i kontakte relea za prekid napajanja kontaktora dizalice

Relejna kontrola dizalice viljuškara

Lako proširenje mogućnosti.

 Unapređen algoritam za kompresiju podataka sa dinamičkom strukturom u FLASH memoriji;

 Garantni rok od 1 godine

 Dimenzije uredjaja su (120x80x87 mm) kutija Bopla ABS, IP65

Napomena: radi se i varijanta sa eksternim šentom umesto Halove sonde za merenje struje

Specijalne vrste GBMS

Postoji nekoliko tipova GBMS-a, koji su proizvedeni za suštinski različite namene.

  • Gaus Starter Battery Capacity Monitor GSBCM

(Ovaj uređaj ima ugrađen rele i taster namenjen za manualno startovanje pražnjenja starterskih baterija putem grupe otpornika postavljenih na ram koji se takođe isporučuje sa uređajem. [testiranje C-20] )

  • Gaus Traction Battery Monitor DC-DC

(Ova vrsta uređaja se proizvodi za različite merne napone. Glavna karakteristika je odvojen napon napajanja od mernog napona )

  • Gaus Starter Battery Capacity Monitor 2x12V

(Ova vrsta uređaja namenjena je za sisteme sa dve baterije od 12V vezane na red. Omogućava paralelno merenje napona oba akumulatora ponaosob)

GBMS24V300A

  1. Monitoring napona od 0V do 40V;

  2. Monitoring struje od 0-300A, LEM sonda 300A;

  3. Kapacitet u punjenju i pražnjenju, proteklo vreme operacije;

  4. Kumulativni kapacitet u punjenju i pražnjenju;

  5. Prikaz svih veličina na alfanumeričkom displeju 2x16karaktera sa pozadinskim svetlom.


top