GBC96V200A

GBC96V200A

GAUS BATTERY CHARGER GBC96V200A

 • Visoko frekventni inteligentni univerzalni punjač

 • Punjenje konstantnim naponom sa strujnim limitom

 • Operacija održavanja (“poofer” veza sa potrošačima)

 • Punjenje u više koraka (sa izborom strujnih i naponskih limita…)

 • Za sve tipove i tehnologije starterskih, trakcionih i stacionarnih baterija

 • Automatski start za tipičnu bateriju

 • Više od 10 zaštitnih mera uključujući I zaštitu od kontra polariteta I nestanka mrežnog napajanja…

 • Visoka efikasnost I ušteda energije

 • LCD alfa-numerički displej za struju, napon, Ah, štopericu, poruke, alarme (opcija)…

 • Tastatura za više od 10 menija za podešavanje parametara punjenja (opcija)

 • Stona ili zidna varijanta (na gore ili dole)

GBC96V200A (GBC) je mikroprocesorski uređaj za punjenje i održavanje svih tipova olovnih starterskih i trakcionih akumulatora (svih nominalnih kapaciteta i tehnologija izrade) nominalnog napona do 96V. GBC je visokofrekventni trofazni punjač konstantog napona sa strujnim ograničenjem, sa regulacijom preko IGBT modula u sekundarnom kolu. To znači da napon na izlazu, odnosno priključenoj bateriji, dostiže strujom koja ne prelazi struju limita, a po dostizanju postavljenog napona, naponski nivo se održava a struja pada kako se baterija dopunjuje.Veličina struje punjenja (strujno ograničenje) se bira u zavisnosti od nazivnog kapaciteta. Takođe, vrednost napona punjenja je podesiva za razne tehnologije izrade baterija. Punjenje je naponski, strujno, vremenski i kapacitivno kontrolisano i implementirane su brojne mere zaštite.

Kako je uređaj mikroprocesorski, sa merenjem struje, napona, temperature hladnjaka poluprovodničkih komponenti i transformatora, po želji je moguće implementirati razne algoritme rada. Moguća je izmena naponskih i strujnih limita, uslovljavanje karakteristike punjenja, pauziranje, čekanje na događaj (merenje Ah u punjenju), uslovljavanje završetka punjenja itd.

Energetski deo čine trofazni transformator, grec, IGBT modul, zavojnica i impulsno širinski PWM modulator. Frekvencija rada je 20kHz.

Zahvaljujući naponskoj karakeristici punjenja, moguće je vršiti punjenje bez nadzora, jer nema prepunjavanja (preko noći ili vikenda). Takođe, ukoliko u toku punjenja dođe do ispada mrežnog napajanja, uređaj po njegovom povratku automatski nastavlja sa punjenjem sa parametrima koji su bili pre ispada mreže. Preko LCD displeja sa 2x16 karaktera ispisuju se vrednosti struje, napona, vremena, kapaciteta, upozorenja, nepravilnosti itd i kao i podešavanje uređaja kroz 10-ak menija (opciono). Uređaj je smešten u plastificiranu čeličnu kutiju sa gumenim nožicama i ručkom za nošenje. Sa prednje strane uređaja se nalaze start (scroll) i stop (select) tasteri, prekidač R/S (Ready/Set), led diode i LCD displej (opciono). Sa zadnje strane uređaja su izvodi punjača, mrežni kabel, glavni prekidač i držači za namotavanje kablova.

Gaus Battery Charger GBC96V200A ima sledeće zaštite:

 1. nema varnice pri stavljanju ili skidanju klema u punjenju;

 2. forsirano temperaturno kontrolisano vazdušno hlađenje;

 3. kontrola minimalnog dozvoljenog napona priključene baterije (onemogućen start za Ubatt<10V);

 4. temperaturna zaštita na hladnjaku poluprovodničkih energetskih komponenti;

 5. u slučaju ispada mrežnog napajanja, po njegovom ponovnom uspostavljanju automatski se nastavlja punjenje sa ranije postavljenim parametrima;

 6. automatski tromi osigurač od 3x63A C u mrežnom kolu;

 7. topljivi nožasti osigurač 250A u jednosmernom kolu;

 8. soft start PWM modulatora;

 9. zaštita punjača od kratkog spoja na izlaznim klemama;

 10. zaštita od pada kleme u toku punjenja (pauziran uređaj do povratka napona baterije);

 11. zaštita od kontra polariteta sa onemogućenim startom.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

-tip naponskog pretvarača: trofazni buck pretvarač;

-napajanje 3x380V +/- 10%, 50Hz-60Hz 25kW; izlazna snaga 23000W;

-nominalna ulazna struja: 3x40A; maksimalna startna struja: 3x50A

-instrumenti: LCD displej 2x16 karaktera, ampermetar 0-200,00A, voltmetar 0-200,00V

-dužina priključnih kablova sa mesinganim klemama: 3m, presek 50mm2

-radna temperatura: 5 do +40C

Struja punjenja

0-200A Cn/10, opcija: podesivo: 1-120A, korak 1A (opcija korak 0.1A)

Tip baterija

96V (48x2V); Cn od 50Ah do 2000Ah, Sb-Sb, Sb-Ca, Ca-Ca, AGM, Gel

Raspon napona punjenja

5-132V (softverski ograničeno)

Izlazni napon

Opcija: podesivo: 2.20-2.75V/Cell x 12,18,20,24,30,36, 40, 48 Cells

Kapacitet

Punjenje 96V (48 cells u rednoj vezi)

Tačnost

Bolja od 3%

Rezolucija

200mA i 200mV

Talasnost struje

0,4A max

Talasnost izlaznog napona

<500mV

Energetika

IGBT modul

Frekvencija rada

20kHz

Koeficijent korisnog dejstva

90%

Hlađenje

Temperaturno kontrolisano forsirano vazdušno hlađenje

Kontrolne karakteristike

Punjač konstantnog napona sa strujnim ograničenjem

Kontrolna varijabla

Struja, napon, kapacitet Ah, vreme punjenja

Displeji

LCD displej sa 2x16 karaktera ili 4 LED diode

Status, struja, napon, trajanje, Ah, upozorenja, alarmi…ili 4 LED diode

Kontrolni elementi

Glavni prekidač, start I stop tasteri, prekidači Ready/Set, LED diode

Kućište

Sivo-bordo plastificirani čelični orman

Dimenzije (ŠxDxV)

600x420x570mm

Masa

80kg

GBC96V200A je urađen u skladu sa sledećim propisima EU:

EMC EN 61204-3

LVD

 • EN60335-1/194 (Safety of household and similar electrical appliances-Part 1: General requirements); SIST EN 60335-1, May 1998; JUS IEC 60335-1 1998. and

 • EN60335-2-29 (Part 2: Particular requirements for battery chargers); JUS IEC 60335-2-29 year 2000.

 


top