GBC48V90A

GBC48V90A

GAUS BATTERY CHARGER GBC48V90A

 • Visoko frekventni inteligentni univerzalni punjač

 • Punjenje konstantnim naponom sa strujnim limitom

 • Operacija održavanja (“poofer” veza sa potrošačima)

 • Punjenje u više koraka (sa izborom strujnih i naponskih limita…)

 • Za sve tipove i tehnologije starterskih, trakcionih i stacionarnih baterija

 • Automatski start za tipičnu bateriju

 • Više od 10 zaštitnih mera uključujućii i zaštitu od kontra polariteta i nestanka mrežnog napajanja…

 • Visoka efikasnost i ušteda energije

 • LCD alfa-numerički displej za struju, napon, Ah, štopericu, poruke, alarme (opcija)…

 • Tastatura za više od 10 menija za podešavanje parametara punjenja (opcija)

 • Stona ili zidna varijanta (na gore ili dole)

GBC48V90A (GBC) je mikroprocesorski uređaj za punjenje i održavanje svih tipova olovnih i NiCd akumulatora (svih nominalnih kapaciteta i tehnologija izrade) nominalnog napona od 12 do 48V. Razvijen je kao posledica potrebe za malim, prenosnim, jednostavnim za rukovanje, pouzdanim i relativno jeftinim uređajem za servisiranje i održavanje starterskih baterija. GBC je čoperski monofazni polumostni punjač konstantnog napona sa strujnim ograničenjem koga čine tri paralelno vezana modula. To znači da napon na izlazu, odnosno priključenoj bateriji, dostiže strujom koja ne prelazi struju limita, a po dostizanju postavljenog napona, naponski nivo se održava a struja pada kako se baterija dopunjuje.Veličina struje punjenja (strujno ograničenje) se bira u zavisnosti od nazivnog kapaciteta. Takođe, vrednost napona punjenja je podesiva za razne tehnologije izrade baterija. Punjenje je naponski, strujno, vremenski i kapacitivno kontrolisano i implementirane su brojne mere zaštite.

Kako je uređaj mikroprocesorski, sa merenjem struje, napona, temperature hladnjaka poluprovodničkih komponenti i transformatora, po želji je moguće implementirati razne algoritme rada. Moguća je izmena naponskih i strujnih limita, uslovljavanje karakteristike punjenja, pauziranje, čekanje na događaj (merenje Ah u punjenju), uslovljavanje završetka punjenja, konekcija sa PC računarom, prikaz grafika punjenja i štampanje istog, itd.

Energetski deo punjača čine ulazni filter sa visoko kvalitetnim elektrolitskim kondenzatorima (EPCOS-SIEMENS 105C, ili PANASONIC), visoko-frekventni transformator (Siemens) i polumost sa energetskim tranzistorima (International Rectifier IR), ultra brze diode, zavojnica i impulsno širinski PWM modulator. Frekvencija rada je 50kHz.

Zahvaljujući naponskoj karakeristici punjenja, moguće je vršiti punjenje bez nadzora, jer nema prepunjavanja (preko noći ili vikenda). Takođe, ukoliko u toku punjenja dođe do ispada mrežnog napajanja, uređaj po njegovom povratku automatski nastavlja sa punjenjem sa parametrima koji su bili pre ispada mreže. Preko LCD displeja sa 2x16 karaktera ispisuju se vrednosti struje, napona, vremena, kapaciteta, upozorenja, nepravilnosti itd i kao i podešavanje uređaja kroz 10-ak menija (opciono). Uređaj je smešten u plastificiranu čeličnu kutiju sa gumenim nožicama i ručkom za nošenje. Sa prednje strane uređaja se nalaze start (scroll) i stop (select) tasteri, prekidač R/S (Ready/Set), led diode i LCD displej (opciono). Sa zadnje strane uređaja su izvodi punjača, mrežni kabel, glavni prekidač i držači za namotavanje kablova. U verziji sa automatskim startom bez LCD displeja i tastature na prednjoj ploči se nalaze 4 led diode (punjenje pokrenuto, faza konstantog napona, punjenje završeno i problem sa baterijom).

Gaus Battery Charger GBC48V90A ima sledeće zaštite:

 1. nema varnice pri stavljanju ili skidanju klema u punjenju;

 2. forsirano temperaturno kontrolisano vazdušno hlađenje;

 3. kontrola minimalnog dozvoljenog napona priključene baterije (onemogućen start za Ubatt<10V);

 4. temperaturna zaštita na hladnjaku poluprovodničkih energetskih komponenti;

 5. u slučaju ispada mrežnog napajanja, po njegovom ponovnom uspostavljanju automatski se nastavlja punjenje sa ranije postavljenim parametrima;

 6. automatski tromi osigurač od 32A u mrežnom kolu;

 7. topljivi tromi osigurač 30mm od T3x2x20A u jednosmernom kolu;

 8. soft start PWM modulatora;

 9. soft start u punjenju ulaznih elektrolita;

 10. zaštita punjača od kratkog spoja na izlaznim klemama;

 11. zaštita od pada kleme u toku punjenja (pauziran uređaj do povratka napona baterije);

 12. zaštita od kontra polariteta sa onemogućenim startom.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

-tip naponskog pretvarača: monofazni polumostni pretvarač;

-napajanje 230V +/- 10%, 50Hz-60Hz 5kW; izlazna snaga 4500W;

-nominalna ulazna struja: 24A; maksimalna startna struja: 30A

-instrumenti: LCD displej 2x16 karaktera, ampermetar 0-100,00A, voltmetar 0-100,00V, temp1 –99 do 99C

-dužina priključnih kablova sa mesinganim klemama: 2m, presek 25mm2 (opciono po 5m sa štipaljkama 200A)

-radna temperatura: 5 do +40C

Struja punjenja

0-90A Cn/10, opcija: podesivo: 1-90A, korak 1A (opcija korak 0.1A)

Tip baterija

12,24,36,40 i 48V (4x12V); Cn od 33Ah do 900Ah, Sb-Sb, Sb-Ca, Ca-Ca, AGM, Gel

Raspon napona punjenja

2-66V (softverski ograničeno)

Izlazni napon

Opcija: podesivo: 2.20-2.75V/Cell x 6,12,18,20,24 Pb Cells odnosno 1.25-1.65V/Cell za NiCd

Kapacitet

Punjenje 12,24,36,40 i 48V

Tačnost

Bolja od 3%

Rezolucija

100mA i 100mV

Talasnost struje

0,2A max

Talasnost izlaznog napona

<200mV

Energetika

MOSFET tranzistori, ultra brze diode

Frekvencija rada

50kHz

Koeficijent korisnog dejstva

90%

Hlađenje

Temperaturno kontrolisano forsirano vazdušno hlađenje

Kontrolne karakteristike

Punjač konstantnog napona sa strujnim ograničenjem

Kontrolna varijabla

Struja, napon, kapacitet Ah, vreme punjenja

Displeji

LCD displej sa 2x16 karaktera ili 4 LED diode

Status, struja, napon, trajanje, Ah, upozorenja, alarmi…ili 4 LED diode

Kontrolni elementi

Glavni prekidač, start I stop tasteri, prekidači Ready/Set, LED diode

Kućište

Sivo plastificirana čelična rek kutija

Dimenzije (ŠxDxV)

490x400x190mm

Masa

25kg

GBC48V90A je urađen u skladu sa sledećim propisima EU:

EMC EN 61204-3

LVD

 • EN60335-1/194 (Safety of household and similar electrical appliances-Part 1: General requirements); SIST EN 60335-1, May 1998; JUS IEC 60335-1 1998. and

 • EN60335-2-29 (Part 2: Particular requirements for battery chargers); JUS IEC 60335-2-29 year 2000.


top