GBC36V30A-AS-MS-PS-DCH

GBC36V30A-AS-MS-PS-DCH

GAUS BATTERY CHARGER/DISCHARGER

GBC12-36V30A-AS-MS-PS-DCH

High Frequency Intelligent Multi Step Charger

Three-Stage Charger with Float Charge and Equalization

Visoko frekventni inteligentni više koračni punjač/pražnjač i izvor napajanja

 • Visoko frekventni inteligentni monofazni polumostni punjač konstantnog napona sa strujnim ograničenjem i operacijom pražnjenja;

 • Opseg ulaznog mrežmog napajanja od 100V do 300V 50Hz

 • Univerzalan punjač za sve tehnologije starterskih, trakcionih-industrijskih i stacionarnih baterija, PB ili NiCd tipa

 • Punjenje 12V-nih, 24V-nih i 36V-nih baterija

 • Operacije punjenja, brzog punjenja PARS metodom, pražnjenja (RESET baterije do napona 1.75V/Cell), održavanja (maintenance), rad u poofer spoju, mod izvora napajanja-power supply PS bez priključene baterije...

 • Ručni i automatski režim rada

 • Puna kontrola svih parametara punjenja, struje, napona, Ah, vremena...

 • Podešavanje struje punjenja od 1A do 30A sa korakom od 1A (opciono veća rezolucija)

 • Podešavanje napona punjenja od 2.20V/Cell do 2.75V/Cell za olovne i od 1.3 do 1.75V/Cell za NiCd baterije (opseg punjenja od 5V do 49.5V)

 • Podešavanje struje pražnjenja od 1A do 15A sa korakom od 1A (opciono veća rezolucija)

 • Alfanumerički LCD displej sa 2x16 karaktera i pozadinskim svetlom za prikaz struje i napona punjenja-pražnjenja, Ah, proteklog vremena, tekuće operacije, stanja, alarma...

 • Tastatura za kretanje kroz 10-ak menija za podešavanje parametara i algoritma punjenja

 • Temperaturno kontrolisano forsirano vazdušno hlađenje poluprovodničkih energetskih komponenti, opciono prirodno hlađenje...

 • Zaštita od kontrapolariteta, pregrevanja, visokog napona i struje sa odgovarajućom indikacijom na LCD displeju

 • U slučaju ispada mrežnog napajanja automatski nastavak prekinute operacije nakon povratka napajanja od tačke prekida sa parametrima koji su bili podešeni pre ispada napajanja

 • Visoka efikasnost i ušteda energije, ugrađen PFC

 • Frekvencija rada 50kHz

 • Analogno-digitalna regulacija struje, PWM modulacija i 12-obitni D/A konvertor

 • Multi step karakteristika punjenja, mogućnost programiranja punjača za rad u do 4 koraka sa različitim strujama i naponima, trajanje svakog koraka do 24h

 • Automatski start sa karakteristikom punjenja za unapred definisanu bateriju

 • 3 stage karakteristika punjenja (bulk charge, absorption charge, finish charge, equalization…)

 • Prepoznavanje nominalnog napona priključene baterije i automatsko pokretanje algoritma punjenja predviđenog za određeni naponski tip

 • Automatsko pokretanje operacije periodičnog kontrolisanog pražnjenja baterije u poofer spoju (na svakih 10 dana sa definisanom količinom Ah)

 • Automatski restart u slučaju detektovanja ispražnjenosti baterije (<2.08V/Cell)

 • Dodatna zaštita elektronike za rad u uslovima povišene temperature i vlage.

 • Kompaktno metalno plastificirano kućište dimenzija ŠxVxD 230x155x420mm, masa 8kg.


top