GBC120V20A

GBC120V20A

GAUS BATTERY CHARGER

GBC24-120V20A-MS

High Frequency Intelligent Multi Step Charger

Three-Stage Charger with Float Charge and Equalization

Visoko frekventni inteligentni više koračni univerzalni punjač

 • Visoko frekventni inteligentni monofazni polumostni modularni punjač konstantnog napona sa strujnim ograničenjem;

 • Opseg ulaznog mrežmog napajanja od 100V do 250V 50Hz

 • Univerzalan punjač za sve tehnologije starterskih, trakcionih-industrijskih i stacionarnih baterija

 • Punjenje 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108 (110) i 120V-nih baterija, odnosno od 2 do 10 baterija od 12V u rednoj vezi

 • Operacije punjenja, održavanja (maintenance), rad u poofer spoju...

 • Ručni i automatski režim rada

 • Puna kontrola svih parametara punjenja, struje, napona, Ah, vremena...

 • Podešavanje struje punjenja od 0.2A do 20A sa korakom od 0.1A

 • Punjenje Pb i NiCd baterija, izbor preko menija

 • Podešavanje napona punjenja od 2.20V/Cell do 2.75V/Cell (opseg punjenja od 2V do 66V) za olovne i od 1.2V/Cell do 1.65V/Cell za NiCd baterije

 • Alfanumerički LCD displej sa 2x16 karaktera i pozadinskim svetlom za prikaz struje i napona punjenja-pražnjenja, Ah, proteklog vremena, tekuće operacije, stanja, alarma...

 • Tastatura za kretanje kroz 10-ak menija za podešavanje parametara i algoritma punjenja

 • Temperaturno kontrolisano forsirano vazdušno hlađenje poluprovodničkih energetskih komponenti

 • Zaštita od kontrapolariteta, pregrevanja, visokog napona i struje sa odgovarajućom indikacijom na LCD displeju

 • U slučaju ispada mrežnog napajanja automatski nastavak prekinute operacije nakon povratka napajanja od tačke prekida sa parametrima koji su bili podešeni pre ispada napajanja

 • Visoka efikasnost i ušteda energije, ugrađen PFC

 • Frekvencija rada 50kHz

 • Analogno-digitalna regulacija struje, PWM modulacija i 12-obitni D/A konvertor

 • Multi step karakteristika punjenja, mogućnost programiranja punjača za rad u do 4 koraka sa različitim strujama i naponima, trajanje svakog koraka do 24h

 • Automatski start sa karakteristikom punjenja za unapred definisanu bateriju (opciono)

 • 3 stage karakteristika punjenja (bulk charge, absorption charge, finish charge, equalization…)

 • Prepoznavanje nominalnog napona priključene baterije i automatsko pokretanje algoritma punjenja predviđenog za određeni naponski tip (opciono)

 • Automatski restart u slučaju detektovanja ispražnjenosti baterije (<2.08V/Cell) poofer spoj...

 • Kompaktno metalno plastificirano kućište dimenzija ŠxVxD 460x310x420mm, masa 16kg.

 • Opciono...izlazni kablovi prema bateriji i kabel mrežnog napajanja dužine 20m, kolica za prenos...

 


top