Gaus Universal Battery Tester GUBT6-48V120A-FCH-DCH-PbLi

Gaus Universal Battery Tester GUBT6-48V120A-FCH-DCH-PbLi


GAUS UNIVERSAL BATTERY TESTER
GUBT12-48V120A-FCH-DCH-PbLi


GUBT12-48V120A-FCH-DCH-PbLi (GUBT-aktivan je kada je prekidač „CHARGER/DCH TESTER“ u položaju da svetli leva led dioda „CHARGER MODE“) je mikroprocesorski uređaj za brzo punjenje GFCH metodom za 2 do 2.5 sata  bez grejanja i stetnih posledica po baterije, kapacitivno testiranje, ciklusiranje, kondicioniranje i održavanje svih tipova starterskih i industrijskih akumulatora (svih nominalnih kapaciteta i tehnologija izrade) nominalnog napona od 12V do 48V (4 akumulatora od 12V u rednoj vezi ili od 3/6 do 15/24 ćelije sa rasponom napona od 2.3V/Cell do 4.25V/Cell, dakle i za Pb i za NiMH i LiIon). Razvijen je kao posledica potrebe za malim, prenosnim, jednostavnim za rukovanje, pouzdanim i relativno jeftinim uređajem za servisiranje i održavanje starterskih baterija. GUBT je čoperski trofazni polumostni punjač konstantog napona sa strujnim ograničenjem koga čine dva paralelno vezana modula. To znači da napon na izlazu, odnosno priključenoj bateriji, dostiže strujom koja ne prelazi struju limita, a po dostizanju postavljenog napona, naponski nivo se održava a struja pada kako se baterija dopunjuje.Veličina struje punjenja (strujno ograničenje) se bira u zavisnosti od nazivnog kapaciteta. Takođe, vrednost napona punjenja je podesiva za razne tehnologije izrade baterija. Punjenje je naponski, strujno, vremenski i kapacitivno kontrolisano  i implementirane su brojne mere zaštite. GUBT ima mogucnost kapacitivnog ispitivanja kao i ciklusiranja (razrade u do 3 ciklusa punjenja i praznjenja baterija.
Kako je uređaj mikroprocesorski, sa merenjem struje, napona, temperature hladnjaka poluprovodničkih komponenti i transformatora, po želji je moguće implementirati razne algoritme rada. Moguća je izmena naponskih i strujnih limita, uslovljavanje karakteristike punjenja, pauziranje, čekanje na događaj (merenje Ah u punjenju), uslovljavanje završetka punjenja, multi step punjenje itd.
Energetski deo punjača čine ulazni filter sa visoko kvalitetnim elektrolitskim kondenzatorima (EPCOS-SIEMENS 105C), visoko-frekventni transformator (Siemens) i polumost sa energetskim tranzistorima (International Rectifier IR), ultra brze diode, zavojnica i impulsno širinski PWM modulator. Frekvencija rada je 50kHz.  
Zahvaljujući naponskoj karakeristici punjenja, moguće je vršiti punjenje bez nadzora, jer nema prepunjavanja (preko noći ili vikenda). Takođe, ukoliko u toku punjenja dođe do ispada mrežnog napajanja, uređaj po njegovom povratku automatski nastavlja sa punjenjem sa parametrima koji su bili pre ispada mreže. Preko LCD displeja sa 2x16 karaktera ispisuju se vrednosti struje, napona, vremena, kapaciteta, upozorenja, nepravilnosti itd i kao i podešavanje uređaja kroz 10-ak menija (opciono). Uređaj je smešten u plastificirani čelični orman na točkovima. Sa prednje strane uređaja se nalaze start (scroll) i stop (select) tasteri, prekidač R/S (Ready/Set), LCD displej, glavni prekidač i lampice za prisustvo faza. Sa zadnje strane uređaja su izvodi punjača, mrežni kabel i tropolni automatski osigurač.
GAUS UNIVERSAL BATTERY TESTER GUBT12-48V120A-FCH-DCH-PbLi ima sledeće zaštite:
1.    nema varnice pri stavljanju ili skidanju klema u punjenju;
2.    forsirano temperaturno kontrolisano vazdušno hlađenje;
3.    kontrola minimalnog dozvoljenog napona priključene baterije (onemogućen start za Ubatt<5V);
4.    temperaturna zaštita na hladnjaku poluprovodničkih energetskih komponenti;
5.    u slučaju ispada mrežnog napajanja, po njegovom ponovnom uspostavljanju automatski se nastavlja punjenje sa ranije postavljenim parametrima;
6.    automatski tromi osigurač od 3x20A u mrežnom kolu;
7.    topljivi nožasti osigurač 160A u jednosmernom kolu;
8.    soft start PWM modulatora;
9.    soft start u punjenju ulaznih elektrolita;
10.    zaštita punjača od kratkog spoja na izlaznim klemama;
11.    zaštita od pada kleme u toku punjenja (pauziran uređaj do povratka napona baterije);
12.    zaštita od kontra polariteta sa onemogućenim startom.

2.1. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

-tip naponskog pretvarača: trofazni polumostni pretvarač;
-napajanje 3x380V +/- 10%, 50Hz 6.8kW; izlazna snaga 6000W;
-nominalna ulazna struja:    3x8A; maksimalna startna struja: 3x10A
-instrumenti:    LCD displej 2x16 karaktera, ampermetar 0-200,00A, voltmetar 0-100,00V, temp1 –99 do 99C
-dužina priključnih kablova sa papučicama M8: 4m, presek 35mm2
-radna temperatura: 5 do +40C
Struja punjenja    0-120A Cn/10, opcija: podesivo: 1-120A, korak 1A (opcija korak 0.1A)
Tip baterija    12-48V (8x6V); Cn od 10Ah do 1200Ah, Sb-Sb, Sb-Ca, Ca-Ca, AGM, Gel
Raspon napona punjenja    5-66V (softverski ograničeno)
Izlazni napon    Opcija: podesivo: 2.20-4.25V/Cell x NoCell Pb od 6 do 24 Li od 3 do 15 Ni od  10 do 40
Kapacitet    Punjenje 8x6V ili 4x12V
Tačnost    Bolja od 3%
Rezolucija    200mA i 100mV
Talasnost struje    0,5A max
Talasnost izlaznog napona    <300mV
Energetika    MOSFET tranzistori, ultra brze diode
Frekvencija rada    50kHz
Koeficijent korisnog dejstva    90%
Hlađenje    Temperaturno kontrolisano forsirano vazdušno hlađenje
Kontrolne karakteristike    Punjač konstantnog napona sa strujnim ograničenjem
Kontrolna varijabla    Struja, napon, kapacitet Ah, vreme punjenja
Displeji    LCD displej sa 2x16 karaktera
Status, struja, napon, trajanje, Ah, upozorenja, alarmi
Kontrolni elementi    Glavni prekidač, start I stop tasteri, prekidači Ready/Set
Kućište    Bordo-sivi plastificirani čelični orman na točkovima
Dimenzije (ŠxDxV)    600x400x730mm
Masa    50kg
GUBT12-48V120A-FCH-DCH-PbLi je urađen u skladu sa sledećim propisima EU:
EMC EN 61204-3
LVD
•    EN60335-1/194 (Safety of household and similar electrical appliances-Part 1: General requirements); SIST EN 60335-1, May 1998; JUS IEC 60335-1 1998. and
•    EN60335-2-29 (Part 2: Particular requirements for battery chargers); JUS IEC 60335-2-29 year 2000.


top