GAUS TRACTION BATTERY MONITOR

GAUS TRACTION BATTERY MONITOR

Gaus Traction Battery Tester GTBM, GTBM-IR i GTBM-IR-SMD

Gaus Traction Battery Monitor GTBM je namenjen za prikazivanje stanja, zaštitu i praćenje režima eksploatacije trakcionih baterija. GTBM vrši indikaciju napunjenosti baterije, sprečava korišćenje dizalice viljuškara u slučaju ispražnjenosti baterije i evidentira nepravilnosti u korišćenju. To je mikroprocesorski uređaj koji meri napon baterije, ima memoriju, kalendar i sat realnog vremena, rezervno baterijsko napajanje, mogućnost komunikacije sa PC računarom (GTBM Software) itd.

Tehničke karakteristike

GTBM

Indikacija napunjenosti u 10 nivoa (8 LED dioda plus blinkanje dve krajnje)

Relejna kontrola dizalice viljuškara

Nominalni naponi baterije od 12V, 24V, 36V, 40V, 48V, 60V, 72V, 80V

Evidencija karakterističnih momenata u eksploataciji kao što su prepunjavanje, duboko pražnjenje, dužina punjenja, priključenje uređaja (GTBM-a) na previsok napon, kao i vreme za koje je uređaj bio bez napajanja (diskonektovan)evidentira se trenutak ulaska, ekstremna vrednost i trenutak izlaska iz nepravilnog stanja

Minimalno trajanje nepravilnog stanja do upisa u memoriju je 15min

Maksimalan broj upisa nepravilnih stanja je 1000 upisa do dana isčitavanja

Životni vek rezervnog napajanja za sat realnog vremena je 10 godina (950mAh)

Industrijski temperaturni opseg (-25 do 85C) i zaštita IP65 (vodootporan)

4-polni AMP konektor za priključenje na izvode viljuškara;

 Dimenzije ŠxDxV 98x64x38mm;

Lako proširenje mogućnosti.

GTBM-IR

  • 3x 7segmentni led crveni displej 14.22mm sa prikazom napona baterije u V i stanja napunjenosti u %;

  • memorija od 512Kbyte;

  • IR infra-red transmiter za očitavanje memorije i konfigurisanje naponskog tipa kontrolera bez njegovog otvaranja;

  • Auto-range u merenju napona;

  • IP54 zaštita od prašine i prskanja vodom;

  • Dimenzije ŠxDxV 100x50x25mm.

GTBM-IR-SMD

  • Dimenzije ŠxDxV 60x35x20mm;

  • 2x7segmentni led displej 7mm.


top