Gaus Power Supply System GPSS48V450W

Gaus Power Supply System GPSS48V450W

UPS sinusno rezerno napajanje

GAUS POWER SUPPLY SYSTEM GPSS48V400W

GPSS48V je namenjen za neprekidno napajanje uređaja u trafo stanicama. Napaja se iz 48V-ne baterije i iz električne mreze 230V 50Hz. Snaga iz električne mreže je do 300W, dok je potrošnja iz akumulatora na invertorskom (izlaz 230V AC) delu ograničena na 400W a na 48V delu bez ograničenja.
Izlaz “Battery Low alarm” I „Mains Alarm“ su relejni kontakti za dojavu niskog napona baterije u slucaju nestanka mreznog napajanja I u slučaju nestanka mrežnog napajanja. Koriste se mirni kontakti relea pa pri kvaru bilo kog dela napajanja ili mikroprocesorske kontrole daje signal.

-    Uređaj poseduje mikroprocesorski punjac akumulatora GC12-48V6A_AGM sa IUUa karakteristikom punjenja I automatskim startom, strujom do 6A i naponom punjenja 57.6V/52.8V I sinusni invertor
TS-400-212B.
-    Mikroprocesorsko praćenje punjenja i pražnjenja akumulatora i ispis napona i struje na displeju (opciono)
-    Merni opseg napona akumulatora je 0-100V a struje potrosnje od 0,1A-10A
-    Signalizaciju “battery low” na displeju kada je napon baterije ispod 45V
-    Ukljucenje alarma na izlaznim priključcima kada napon akumulatora padne ispod 42V (prekid alarma je kada napon akumulatora poraste iznad 51.2V što se smatra da su svi sistemi (mrežni napon, punjac) vraćeni u radno stanje.
-    Maksimalna snaga invertora je 400W sa regulacijom izlaznog napona
-    Odvojeno uključivanje invertora prekidačem na prednjoj ploči. Ovo je zbog uštede energije iz akumulatora
-    Potrosnja uređaja bez uključenih potrošača i invertora je 7,5W
-    Dimenzije uređaja: 375x270x130mm (VxŠxD)
-    Masa uredjaja: 10kg bruto

Upozorenje: GPSS48V400W nije zaštićen od pogrešnog priključenja akumulatora. Greške ove vrste uzrokuju ostećenje i ne podležu garanciji

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I OPIS

INVERTOR 400W48V

•    48V DC ulaz
•    Power ON-OFF prekidač
•    Pik snaga do 800W
•    Raspon ulaznog napona: -15% ÷ +25%
•    Regulacija izlaznog napona: ±3%
•    Zaštite: Bat. Low alarm/Bat. Low shutdown/Over voltage/Over temp./Output short/Input polarity reverse/Overload.
•    Talasni oblik izlaznog napona: sinus
•    Temperaturna kontrola ventilatora
•    Topologija: Mikroprocesor
•    Sertifikati: e13/CE
•    Garancija: 2 godine

Tehnička specifikacija
IZLAZ    Model No.    TS-400-248B
    AC napon    230V
    Nazivna snaga kont.    400W
    OUTPUT POWER     460W 3min, 600W 10s
    Pik snaga    800W
    Talasni oblik    sinus
    Frekvencija    50Hz±1%
    AC regulacija    ±3%
    Izlazni priključak    1 Šuko utičnica
    Led indikacija    Zelena LED za power ON,
Crvena LED za power failure statusULAZ    DC struja    10A
    Potrošnja bez opterećenja    0.32A
    DC napon    48V
    Opseg napona    42÷60V
    Efikasnost (tip.)    88.5%
    DC konektor    Mesingana (ili olovna) klema
    Osigurač    20AZAŠTITE    Bat. Low alarm    45±0.5V
    Bat. Low shutdown     42±0.5V
    Preopterećenje    >750W shut down 0/p, re-power on to recover
    Visok napon    62V +/-0.5V
    Visoka temperatura    70±5ºC
    Kratak spoj na izlazu    Auto resume after solve short problem
    Zamena polariteta    Izlazni osigurač

OKRUŽENJE    Radna temperatura    -10÷+40 ºC za 100% opterećenja
60 ºC za 50% opterećenja
    Vlažnost vazduha    20%÷90% RH bez kondenzacije
    Vlažnost vazduha za skladištenje    -30 ºC÷+70 ºC, 10÷95% RH
    Temp. Koeficijent    ±0.05% / ºC (0÷50 ºC)

BEZBEDNOST
&
EMC    Izolaciona otpornost    I/P-O/P:100M Ohms min./500VDC/25 ºC/70% RH
    EMI conduction & radiation    Compliance to FCC class A
    EMS immunity    Compliance to EN61000-4-2,3
    LVD    Compliance to EN60950


OSTALO    MTBF procena radnog veka    100Khrs min. MIL-HDBK-217(25 ºC)
    Dimenzije    205x158x67mm (LxWxH)
    Masa    1.73kg
    Hlađenje    Ventilator, >50% opterećenja ON
    Primena    Kućna, snažni alati, kancelarije, oprema u vozilima...
 
GAUS CHARGER GC12-48V6A_AGM

•    Visoko frekventni inteligentni univerzalni punjač
•    Punjenje konstantnim naponom sa strujnim limitom
•    Operacija održavanja (“poofer” veza sa potrošačima-opcija)
•    Punjenje u više koraka (sa izborom strujnih i naponskih limita…)
•    Za sve tipove i tehnologije starterskih, trakcionih i stacionarnih baterija
•    Automatski start za tipičnu bateriju (opcija)
•    3stage charging (bulk charge, absorption charge, finish charge-opcija)
•    Float charge-maintenance (poofer connection with loads-opcija)
•    Equalization charge (automatically after 30 charging cycles-opcija)
•    dV/dt limit, time limit, min I limit-opcija…
•    Više od 10 zaštitnih mera uključujući I zaštitu od kontra polariteta I nestanka mrežnog napajanja…
•    Visoka efikasnost I ušteda energije
•    LCD alfa-numerički displej za struju, napon, Ah, štopericu, poruke, alarme (opcija)…
•    Tastatura za više od 10 menija za podešavanje parametara punjenja (opcija)

GC12/48V6A_AGM (GC_AGM) je mikroprocesorski uređaj za punjenje i održavanje svih tipova olovnih starterskih akumulatora (svih nominalnih kapaciteta i tehnologija izrade) nominalnog napona od 12 do 48V (4 baterije od 12V u rednoj vezi). Razvijen je kao posledica potrebe za malim, prenosnim, jednostavnim za rukovanje, pouzdanim i relativno jeftinim uređajem za servisiranje i održavanje starterskih baterija. GC_AGM je čoperski monofazni polumostni punjač konstantnog napona sa strujnim ograničenjem. To znači da napon na izlazu, odnosno priključenoj bateriji, dostiže strujom koja ne prelazi struju limita, a po dostizanju postavljenog napona, naponski nivo se održava a struja pada kako se baterija dopunjuje.Veličina struje punjenja (strujno ograničenje) se bira u zavisnosti od nazivnog kapaciteta. Takođe, vrednost napona punjenja je podesiva za razne tehnologije izrade baterija. Punjenje je naponski, strujno, vremenski i kapacitivno kontrolisano  i implementirane su brojne mere zaštite.
Kako je uređaj mikroprocesorski, sa merenjem struje, napona, temperature hladnjaka poluprovodničkih komponenti i transformatora, po želji je moguće implementirati razne algoritme rada. Moguća je izmena naponskih i strujnih limita, uslovljavanje karakteristike punjenja, pauziranje, čekanje na događaj (merenje Ah u punjenju), uslovljavanje završetka punjenja, konekcija sa PC računarom, prikaz grafika punjenja i štampanje istog, itd.
Energetski deo punjača čine ulazni filter sa visoko kvalitetnim elektrolitskim kondenzatorima (EPCOS-SIEMENS 105C), visoko-frekventni transformator (ETD Siemens) i polumost sa energetskim tranzistorima (International Rectifier IR), ultra brze diode, zavojnica i impulsno širinski PWM modulator. Frekvencija rada je 30kHz.  
Zahvaljujući naponskoj karakeristici punjenja, moguće je vršiti punjenje bez nadzora, jer nema prepunjavanja (preko noći ili vikenda). Takođe, ukoliko u toku punjenja dođe do ispada mrežnog napajanja, uređaj po njegovom povratku automatski nastavlja sa punjenjem sa parametrima koji su bili pre ispada mreže. Preko LCD displeja sa 2x16 karaktera ispisuju se vrednosti struje, napona, vremena, kapaciteta, upozorenja, nepravilnosti itd i kao i podešavanje uređaja kroz 10-ak menija. Uređaj je smešten u plastificiranu čeličnu kutiju sa gumenim nožicama. Sa prednje strane uređaja se nalaze start (scroll) i stop (select) tasteri, prekidač ready/set za podešavanje kroz menije i LCD displej za indikaciju. Sa zadnje strane su glavni prekidač, mrežni kabel i izvodi punjača. Unutar uređaja je osigurač u jednosmernom kolu punjača i topljivi osigurač u mrežnom napajanju.
Gaus Charger GC12/48V6A_AGM ima sledeće zaštite:
1.    nema varnice pri stavljanju ili skidanju klema u punjenju;
2.    temeraturno kontrolisano forsirano vazdušno hlađenje;
3.    kontrola minimalnog dozvoljenog napona priključene baterije (onemogućen start za Ubatt<2V-izmenljivo);
4.    temperaturna zaštita na hladnjaku poluprovodničkih energetskih komponenti;
5.    u slučaju ispada mrežnog napajanja, po njegovom ponovnom uspostavljanju automatski se nastavlja punjenje sa ranije postavljenim parametrima;
6.    topljivi tromi osigurač 30mm od T4A u mrežnom kolu;
7.    topljivi tromi osigurači 10A u jednosmernom kolu;
8.    soft start PWM modulatora;
9.    soft start u punjenju ulaznih elektrolita;
10.    zaštita punjača od kratkog spoja na izlaznim klemama;
11.    zaštita od pada kleme u toku punjenja (pauziran uređaj do povratka napona baterije);
12.    zaštita od kontra polariteta sa onemogućenim startom.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

-tip naponskog pretvarača: monofazni polumostni pretvarač;
-napajanje 230V +/- 10%, 50Hz-60Hz 500W; izlazna snaga 450W;
-nominalna ulazna struja:    2A; maksimalna startna struja:    3A
-instrumenti:    LCD displej 2x16 karaktera, ampermetar 0-40,00A, voltmetar 0-40,00V, temp1 –99 do 99C
-dužina priključnih kablova sa olovnim klemama: 1,7m, presek 4mm2
-radna temperatura: 5 do +40C
Struja punjenja    0.2-6A Cn/10
Tip baterija    12V-48V (4x12V); Cn od 2Ah do 50Ah, Sb-Sb, Sb-Ca, Ca-Ca, AGM, Gel
Raspon napona punjenja    2-66V (maksimalno na raspolaganju)
Izlazni napon    14.8V (podesivo od 12V do 17.5V)
Kapacitet    Punjenje četiri 12V-ne baterije u rednoj vezi
Tačnost    Bolja od 5%
Rezolucija    20mA i 100mV
Talasnost struje    0,1A max
Talasnost izlaznog napona    <400mV
Energetika    MOSFET tranzistori, ultra brze diode
Frekvencija rada    50kHz
Koeficijent korisnog dejstva    82%
Hlađenje    Forsirano temperaturno kontrolisano vazdušno
Kontrolne karakteristike    Punjač konstantnog napona sa strujnim limitom
Kontrolna varijabla    Struja, napon, kapacitet Ah, vreme
Displeji    LCD displej sa 2x16 karaktera
Kontrolni elementi    Glavni prekidač, start i stop tasteri punjača, ready-set p, LCD displej
Kućište    Čelična crvena plastificirana kutija RAL3000
Dimenzije (ŠxDxV)    185x350x110mm
Masa    6kg
GC12-48V6A_AGM je urađen po standardima EU i usklađen sa:
    EN60335-1/194 (Safety of household and similar electrical appliances-Part 1: General requirements); SIST EN 60335-1, may 1998; JUS IEC 60335-1 1998. I
    EN60335-2-29 (Part 2: Particular requirements for battery chargers); JUS IEC 60335-2-29 2000. god.


top