Gaus Power Supply System GPSS1200W24V-SINUS

Gaus Power Supply System GPSS1200W24V-SINUS

UPS napajanje 1200W za širok spektar najosetljivijih potrošača

GAUS POWER SUPPLY SYSTEM GPSS24V1200W-SINUS

GPSS24V1200W-SINUS (GPSS) je uređaj za besprekidno napajanje potrošača (UPS). Ima širok opseg ulaznog 50Hz napajanja i koristi 24V-nu bateriju (dve baterije od 12V u rednoj vezi). Potrošnja iz monofaznog mrežnog napajanja je ograničena  na 1500W, dok je maksimalna snaga sinusnog invertora sa UPS funkcijom (by pass mrežnog napajanja) 1200W, a na izlaz od 24VDC se direktno prosleđuje napon baterije (opciono).
GPSS ima relejnu dojavu alarma (opciono) LOW BATTERY I MAINS FAIL preko 2 mirna kontakta 2 relea, tako da su alarmi “aktivni” I u slučaju kompletnog gubitka napajanja.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
•    Punjač sa UPS funkcijom, napajanje 230VAC (47-6-3P3Hz) 1500W, konstantan napon punjenja 28.8V i održavanja baterije 27V strujom do 60A;
•    Invertor 24VDC/230VAC 50Hz 1200W sinus
•    DC/DC pretvarač 24V/12V 60W (opciono)
•    Upravljačka jedinica za kontrolu, signalizaciju, dojavu neispravnosti baterija…
•    Monitoring struje punjenja i pražnjenja kao inapona baterije na LCD displeju sa 2x16 karaktera i pozadinskim svetlom;
•    Naponski opseg od 0-40V, strujni opseg od 0,1A-100A;
•    Signalizacija “battery low” na LCD displeju za napon baterije ispod 21V;
•    Relejna dojava alarma BATTERY LOW (rele se iskljuci) za napon baterije ispod 24V (uslov za prekid alarma je porast napona iznad 25.6V-punjenje baterije);
•    Ako napon baterije padne ispod 20V iskljucuje se rele napajanja koji prekida rad GPSS-a (ukoliko nema mreznog napajanja). Po povratku mreznog napajanja rele napajanja se ukljucuje.
•    Zajednički prekidač invertora i punjača na prednjoj ploči.
•    GPSS prelazi iz punjenja u pražnjenje akumulatora ukoliko nema mrežnog napajanja (isključen punjač) ili ako potrošnja iz baterija pređe 60A;
•    Ulazni i izlazni priključci su VS kleme odgovarajućeg preseka (opciono);
•    Priključni kablovi P-F 10mm2 dužine 1.7m sa vezicom od 0,3m za povezivanje baterija u rednu vezu;
•    Samo-potrosnja GPSS-a bez uključenih potrošača i invertora je 10W;
•    Dimenzije uređaja: 150x460x400mm (VxŠxD);
•    Masa uredjaja: 16kg;
•    Operativna temperatura -25…75C.
•    Baterije za 4 satnu autonomiju pri opterećenju od 500W  2x12V 100Ah LONG stacionar (opciono).
Upozorenje: GPSS24V1200W nema zaštitu od pogrešnog priključenja baterije (kontra polariteta). Greške ove vrste uzrokuju ostećenje i ne podležu garanciji
Raspored VS klema na GPSS-u:


GAUS BATTERY CHARGER GBC12-24V60A

•    Visoko frekventni inteligentni univerzalni punjač
•    Punjenje konstantnim naponom sa strujnim limitom
•    Operacija održavanja (“poofer” veza sa potrošačima)
•    Punjenje u više koraka (sa izborom strujnih i naponskih limita…)
•    Za sve tipove i tehnologije starterskih, trakcionih i stacionarnih baterija
•    Automatski start za tipičnu bateriju
•    Više od 10 zaštitnih mera uključujući I zaštitu od kontra polariteta I nestanka mrežnog napajanja…
•    Visoka efikasnost I ušteda energije
•    LCD alfa-numerički displej za struju, napon, Ah, štopericu, poruke, alarme (opcija)…
•    Tastatura za više od 10 menija za podešavanje parametara punjenja (opcija)
•    Stona ili zidna varijanta (na gore ili dole)

GBC12-24V60A (GBC) je mikroprocesorski uređaj za punjenje i održavanje svih tipova olovnih starterskih akumulatora (svih nominalnih kapaciteta i tehnologija izrade) nominalnog napona 24V. Razvijen je kao posledica potrebe za malim, prenosnim, jednostavnim za rukovanje, pouzdanim i relativno jeftinim uređajem za servisiranje i održavanje starterskih baterija. GBC je čoperski monofazni polumostni punjač konstantog napona sa strujnim ograničenjem. To znači da napon na izlazu, odnosno priključenoj bateriji, dostiže strujom koja ne prelazi struju limita, a po dostizanju postavljenog napona, naponski nivo se održava a struja pada kako se baterija dopunjuje.Veličina struje punjenja (strujno ograničenje) se bira u zavisnosti od nazivnog kapaciteta. Takođe, vrednost napona punjenja je podesiva za razne tehnologije izrade baterija. Punjenje je naponski, strujno, vremenski i kapacitivno kontrolisano  i implementirane su brojne mere zaštite.
Kako je uređaj mikroprocesorski, sa merenjem struje, napona, temperature hladnjaka poluprovodničkih komponenti i transformatora, po želji je moguće implementirati razne algoritme rada. Moguća je izmena naponskih i strujnih limita, uslovljavanje karakteristike punjenja, pauziranje, čekanje na događaj (merenje Ah u punjenju), uslovljavanje završetka punjenja, konekcija sa PC računarom, prikaz grafika punjenja i štampanje istog, itd.
Energetski deo punjača čine ulazni filter sa visoko kvalitetnim elektrolitskim kondenzatorima (EPCOS-SIEMENS 105C), visoko-frekventni transformator (Siemens) i polumost sa energetskim tranzistorima (International Rectifier IR), ultra brze diode, zavojnica i impulsno širinski PWM modulator. Frekvencija rada je 50kHz.  
Zahvaljujući naponskoj karakeristici punjenja, moguće je vršiti punjenje bez nadzora, jer nema prepunjavanja (preko noći ili vikenda). Takođe, ukoliko u toku punjenja dođe do ispada mrežnog napajanja, uređaj po njegovom povratku automatski nastavlja sa punjenjem sa parametrima koji su bili pre ispada mreže. Preko LCD displeja sa 2x16 karaktera ispisuju se vrednosti struje, napona, vremena, kapaciteta, upozorenja, nepravilnosti itd i kao i podešavanje uređaja kroz 10-ak menija (opciono). Uređaj je smešten u plastificiranu čeličnu kutiju sa gumenim nožicama i ručkom za nošenje. Sa prednje strane uređaja se nalaze start (scroll) i stop (select) tasteri, prekidači 48V/36V i R/S (Ready/Set), led diode i LCD displej (opciono). Sa zadnje strane uređaja su izvodi punjača, mrežni kabel, glavni prekidač i držači za namotavanje kablova. U verziji sa automatskim startom bez LCD displeja i tastature na prednjoj ploči se nalaze 4 led diode (punjenje pokrenuto, faza konstantog napona, punjenje završeno i problem sa baterijom).
Gaus Battery Charger GBC12-24V60A ima sledeće zaštite:
1.    nema varnice pri stavljanju ili skidanju klema u punjenju;
2.    forsirano temperaturno kontrolisano vazdušno hlađenje;
3.    kontrola minimalnog dozvoljenog napona priključene baterije (onemogućen start za Ubatt<5V);
4.    temperaturna zaštita na hladnjaku poluprovodničkih energetskih komponenti;
5.    u slučaju ispada mrežnog napajanja, po njegovom ponovnom uspostavljanju automatski se nastavlja punjenje sa ranije postavljenim parametrima;
6.    topljivi tromi osigurač 30mm od T16A u mrežnom kolu;
7.    topljivi tromi osigurač 30mm od T70A u jednosmernom kolu;
8.    soft start PWM modulatora;
9.    soft start u punjenju ulaznih elektrolita;
10.    zaštita punjača od kratkog spoja na izlaznim klemama;
11.    zaštita od pada kleme u toku punjenja (pauziran uređaj do povratka napona baterije);
12.    zaštita od kontra polariteta sa onemogućenim startom.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

-tip naponskog pretvarača: monofazni polumostni pretvarač;
-napajanje 230V +/- 10%, 50Hz-60Hz 1.7kW; izlazna snaga 1500W;
-nominalna ulazna struja:    8A; maksimalna startna struja:    10A
-instrumenti:    LCD displej 2x16 karaktera, ampermetar 0-100,00A, voltmetar 0-40,00V, temp1 –99 do 99C
-dužina priključnih kablova sa olovnim klemama: 2m, presek 16mm2
-radna temperatura: 5 do +40C
Struja punjenja    0-60A Cn/10, opcija: podesivo: 0.2-60A, korak 1A (opcija korak 0.1A)
Tip baterija    24V (4x6V); Cn od 33Ah do 600Ah, Sb-Sb, Sb-Ca, Ca-Ca, AGM, Gel
Raspon napona punjenja    5-33V (softverski ograničeno)
Izlazni napon    Opcija: podesivo: 2.20-2.75V/Cell x 6,12 Cells
Kapacitet    Punjenje 4x6V ili 2x12V (12 cells u rednoj vezi)
Tačnost    Bolja od 3%
Rezolucija    100mA i 40mV
Talasnost struje    0,2A max
Talasnost izlaznog napona    <200mV
Energetika    MOSFET tranzistori, ultra brze diode
Frekvencija rada    50kHz
Koeficijent korisnog dejstva    90%
Hlađenje    Temperaturno kontrolisano forsirano vazdušno hlađenje
Kontrolne karakteristike    Punjač konstantnog napona sa strujnim ograničenjem
Kontrolna varijabla    Struja, napon, kapacitet Ah, vreme punjenja
Displeji    LCD displej sa 2x16 karaktera ili 4 LED diode
Status, struja, napon, trajanje, Ah, upozorenja, alarmi…ili 4 LED diode
Kontrolni elementi    Glavni prekidač, start I stop tasteri, prekidači Ready/Set i 24/12V (opcija), LED diode
Kućište    Crveno-crno plastificirana čelična kutija RAL 3002
Dimenzije (ŠxDxV)    330x210x165mm
Masa    8kg
GBC12-24V60A je urađen u skladu sa sledećim propisima EU:
EMC EN 61204-3
LVD
•    EN60335-1/194 (Safety of household and similar electrical appliances-Part 1: General requirements); SIST EN 60335-1, May 1998; JUS IEC 60335-1 1998. and
•    EN60335-2-29 (Part 2: Particular requirements for battery chargers); JUS IEC 60335-2-29 year 2000.

 
INVERTOR 1200W24V-bypass

•    24V DC ulaz
•    Built-in UPS function (AC by-pass)
•    Power ON-OFF prekidač i daljinska kontrola
•    Pik snaga do 2000W
•    Raspon ulaznog napona: -15% ÷ +25%
•    Regulacija izlaznog napona: ±3%
•    Opseg radne temperature od -25C do 70C
•    Zaštite: Bat. Low alarm/Bat. Low shutdown/Over voltage/Over temp./Output short/Input polarity reverse/Overload.
•    Zaštita od dubokog pražnjenja baterije, diskonekcija sa baterije
•    Talasni oblik izlaznog napona: sinus
•    Temperaturna kontrola ventilatora
•    Topologija: Mikroprocesor
•    Sertifikati: e13/CE

Tehnička specifikacija
IZLAZ    Model No.    1200W 24V
    AC napon    230V
    Nazivna snaga kont.    1200W
    OUTPUT POWER     1380W 3min, 1800W 10s
    Pik snaga    2000W
    Talasni oblik    sinus
    Frekvencija    50Hz±1%
    AC regulacija    ±3%
    Izlazni priključak    1 Šuko utičnica
    Led indikacija    Zelena LED za power ON,
Crvena LED za power failure statusULAZ    DC struja    60A
    Potrošnja bez opterećenja    15W non saving mode,     DC napon    24V
    Opseg napona    20÷33V
    Efikasnost (tip.)    90%
    DC konektor    Mesingana (ili olovna) klema
    Osigurač    40A*2ZAŠTITE    Bat. Low alarm    22±0.5V
    Bat. Low shutdown     20±0.5V
    RESTART    25±0.5V
    Preopterećenje    >105-115% load for 180s,  115-150% load for 10s, shut down 0/p, re-power on to recover
    Visok napon    Shutdown 33V +/-0.5V, restart 30V
    Visoka temperatura    70±5ºC, re-power on to recover
    Kratak spoj na izlazu    Auto resume after solve short problem
    Zamena polariteta    Izlazni osigurač
AC UPS
mode    AC INPUT RANGE    Selectable, 230VAC +-16%, recover +-13%
    FREQUENCY RANGE    47-65Hz
    TRANSFER TIME    10ms

OKRUŽENJE    Radna temperatura    -25÷+70 ºC za 100% opterećenja
60 ºC za 50% opterećenja
    Vlažnost vazduha    20%÷90% RH bez kondenzacije
    Vlažnost vazduha za skladištenje    -30 ºC÷+70 ºC, 10÷95% RH
    Temp. Koeficijent    ±0.05% / ºC (0÷50 ºC)

BEZBEDNOST
&
EMC    Izolaciona otpornost    DC I/P – AC O/P 3kVac AC O/P – FG1.5kVac
    EMI conduction & radiation    Compliance to FCC class A
    EMS immunity    Compliance to EN61000-4-2-3-8
    LVD    Compliance to EN60950


OSTALO    MTBF procena radnog veka    460.5Khrs min. MIL-HDBK-217(25 ºC)
    Dimenzije    333x184x70mm (LxWxH)
    Masa    3.3kg
    Hlađenje    Ventilator, >50% opterećenja ON
    Primena    Kućna, snažni alati, kancelarije, oprema u vozilima...top