Gaus Power Supply GPS220V70A

Gaus Power Supply GPS220V70A

Napajanje za brodove

GAUS POWER SUPPLY GPS220V75A

•    Visoko frekventni inteligentni univerzalni punjač-izvor napajanja
•    Punjenje konstantnim naponom sa strujnim limitom
•    Operacija održavanja (“poofer” veza sa potrošačima)
•    Punjenje u više koraka (sa izborom strujnih i naponskih limita…)
•    Za sve tipove i tehnologije starterskih, trakcionih i stacionarnih baterija
•    Automatski start za tipičnu bateriju
•    Više od 10 zaštitnih mera uključujući I zaštitu od kontra polariteta I nestanka mrežnog napajanja…
•    Visoka efikasnost I ušteda energije
•    LCD alfa-numerički displej za struju, napon, Ah, štopericu, poruke, alarme (opcija)…
•    Tastatura za više od 10 menija za podešavanje parametara punjenja (opcija)
•    Stona ili zidna varijanta (na gore ili dole)

GPS220V75A (GPS) je mikroprocesorski uređaj za punjenje i održavanje svih tipova olovnih starterskih i trakcionih akumulatora (svih nominalnih kapaciteta i tehnologija izrade) nominalnog napona do 180V. Takodje, GPS se moze koristiti kao strujno-naponsko kontrolisani izvor jednosmernog napajanja. GPS je čoperski trofazni polumostni punjač konstantog napona sa strujnim ograničenjem koga čine 12 paralelno vezanih modula. To znači da napon na izlazu, odnosno priključenoj bateriji, dostiže strujom koja ne prelazi struju limita, a po dostizanju postavljenog napona, naponski nivo se održava a struja pada kako se baterija dopunjuje.Veličina struje punjenja (strujno ograničenje) se bira u zavisnosti od nazivnog kapaciteta. Takođe, vrednost napona punjenja je podesiva za razne tehnologije izrade baterija. Punjenje je naponski, strujno, vremenski i kapacitivno kontrolisano  i implementirane su brojne mere zaštite.
Kako je uređaj mikroprocesorski, sa merenjem struje, napona, temperature hladnjaka poluprovodničkih komponenti i transformatora, po želji je moguće implementirati razne algoritme rada. Moguća je izmena naponskih i strujnih limita, uslovljavanje karakteristike punjenja, pauziranje, čekanje na događaj (merenje Ah u punjenju), uslovljavanje završetka punjenja, konekcija sa PC računarom, prikaz grafika punjenja i štampanje istog, itd.
Energetski deo punjača čine ulazni filter sa visoko kvalitetnim elektrolitskim kondenzatorima (EPCOS-SIEMENS 105C), visoko-frekventni transformator (Siemens) i polumost sa energetskim tranzistorima (International Rectifier IR), ultra brze diode, zavojnica i impulsno širinski PWM modulator. Frekvencija rada je 50kHz.  
Zahvaljujući naponskoj karakeristici punjenja, moguće je vršiti punjenje bez nadzora, jer nema prepunjavanja (preko noći ili vikenda). Takođe, ukoliko u toku punjenja dođe do ispada mrežnog napajanja, uređaj po njegovom povratku automatski nastavlja sa punjenjem sa parametrima koji su bili pre ispada mreže. Preko LCD displeja sa 2x16 karaktera ispisuju se vrednosti struje, napona, vremena, kapaciteta, upozorenja, nepravilnosti itd i kao i podešavanje uređaja kroz 10-ak menija (opciono). Uređaj je smešten u plastificiranu čeličnu kutiju sa gumenim nožicama i ručkom za nošenje. Sa prednje strane uređaja se nalaze start (scroll) i stop (select) tasteri, prekidač R/S (Ready/Set), LCD displej i indikacija prisustva faza mreznog napajanja. Sa bocne strane uređaja su izvodi punjača, mrežni kabel, glavni prekidač i držači za namotavanje kablova (opciono).
Gaus Power supply GPS220V75A ima sledeće zaštite:
1.    nema varnice pri stavljanju ili skidanju klema u punjenju;
2.    forsirano temperaturno kontrolisano vazdušno hlađenje;
3.    temperaturna zaštita na hladnjaku poluprovodničkih energetskih komponenti;
4.    u slučaju ispada mrežnog napajanja, po njegovom ponovnom uspostavljanju automatski se nastavlja punjenje sa ranije postavljenim parametrima;
5.    automatski tromi osigurač od 3x40A C u mrežnom kolu;
6.    topljivi nožasti osigurač 100A u jednosmernom kolu;
7.    soft start PWM modulatora;
8.    soft start u punjenju ulaznih elektrolita;
9.    zaštita punjača od kratkog spoja na izlaznim klemama (u konfiguraciji punjaca);
10.    zaštita od pada kleme u toku punjenja (pauziran uređaj do povratka napona baterije, samo u konfiguraciji punjaca);
11.    zaštita od kontra polariteta sa onemogućenim startom (u konfiguraciji punjaca).

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

-tip naponskog pretvarača: trofazni polumostni pretvarač;
-napajanje 3x380V +/- 10%, 50Hz-60Hz 18kW; izlazna snaga 16000W;
-nominalna ulazna struja:    3x25A; maksimalna startna struja:    3x30A
-instrumenti:    LCD displej 2x16 karaktera, ampermetar 0-100,00A, voltmetar 0-400,0V, temp1 –99 do 99C
-dužina priključnih kablova sa mesinganim klemama: 3m, presek 25mm2
-radna temperatura: 0 do +50C
Struja punjenja    0-75A Cn/10, opcija: podesivo: 1-250A, korak 1A
Tip baterija    12x12V; Cn od 33Ah do 700Ah, Sb-Sb, Sb-Ca, Ca-Ca, AGM, Gel
Raspon napona punjenja    20-220V (softverski ograničeno)
Izlazni napon    Opcija: podesivo: 2.20-2.75V/Cell x 6,12 Cells (izvor napajanja GPS do 3.06V/Cell)
Kapacitet    Punjenje 144V (12 akumulatora u rednoj vezi)
Tačnost    Bolja od 3%
Rezolucija    100mA i 400mV
Talasnost struje    1A max
Talasnost izlaznog napona    <2V
Energetika    IGBT tranzistori, ultra brze diode
Frekvencija rada    50kHz
Koeficijent korisnog dejstva    90%
Hlađenje    Temperaturno kontrolisano forsirano vazdušno hlađenje
Kontrolne karakteristike    Punjač konstantnog napona sa strujnim ograničenjem
Kontrolna varijabla    Struja, napon, kapacitet Ah, vreme punjenja
Displeji    LCD displej sa 2x16 karaktera
Status, struja, napon, trajanje, Ah, upozorenja, alarmi…
Kontrolni elementi    Glavni prekidač, start I stop tasteri, prekidači Ready/Set
Kućište    Sivo-bordo plastificirani čelični orman
Dimenzije (ŠxDxV)    2 ormana sa po 6 modula dimenzija SxDxV  460x230x930mm
Masa    2 ormana po 50kg
GPS220V75A je urađen u skladu sa sledećim propisima EU:
EMC EN 61204-3
LVD
•    EN60335-1/194 (Safety of household and similar electrical appliances-Part 1: General requirements); SIST EN 60335-1, May 1998; JUS IEC 60335-1 1998. and
•    EN60335-2-29 (Part 2: Particular requirements for power supplys); JUS IEC 60335-2-29 year 2000.


top