Gaus Power Supply GPS12-24V60A

Gaus Power Supply GPS12-24V60A

Uređaj za napajanje u vozilima prilikom servisa i čip tjuninga

UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE GPS12/24V60A

za napajanje elektronike u vozilima

 

  1. Priključiti kabel mrežnog napajanja 3x1.5mm2 2.5m u šuko utičnicu mežnog napajanja 230V 50Hz.
  2. Uključiti glavni prekidač 0/1 sa zadnje strane uređaja.
  3. proveriti da li je uređaj u READY stanju (RDY na LCD displeju). Ukoliko je uključen prekidač READY/SET (aktivni meniji podešavanja na LCD displeju), pritisnuti prekidač Ready/Set i promeniti mu stanje. Da bi uređaj mogao da radi neophodno je da ovaj prekidač bude u položaju da se na displeju pokazuje RDY stanje.

 

Ručni režim-uz ograničenje struje i izmenu napona:

  1. Pritiskom na zeleni START-SELECT taster ulazi se u meni za promenu izlaznog napona. Ukoliko se želi promena, to se radi crvenim tasterom STOP-SCROLL. Ovde je moguće izabrati izlazni napon koji odgovara punjenju akumulatora napona 12 ili 24V (izbor u meniju 3 u režimu SET). GPS sam za napone preko 18V proglašava NoCell=12 (24V), a ukoliko izmeri napon manji od 8V ili kada se kleme skinu 0V vraća Nocell=6 (12V). Dakle, izabrani napon po ćeliji GPS množi sa 6 (12V) odnosno 12 (24V) ćelija. SCROLL taster omogućava podešavanje izlaznog napona u opsegu od 2.2V/Cell do 2.75V/Cell.
  2. Sledeća dva menija za podešavanje struje punjenja u opsegu od 0.2A do 50A sa korakom od 0.2A Struja punjenja se potvrđuje zelenim START tasterom, prvo za cele ampere a potom za korak od 0.2A.
  3. Novim priiskom na zeleni taster uređaj pokazuje izabrani napon i strujno ograničenje. Ako ste zadovoljni izabranim parametrima ponovo pritisnite zeleni taster i uređaj će traženi napon stabilisati na izlaznim buksnama (štipaljkama) (crvena je “+” a crna “-“) odnosno, na klemama na kraju izlaznih kablova (priključenoj bateriji). Ako niste, crvenim tasterom promenite odgovor sa YES na NO i vratićete se na početak. Promenite parametre i nastavite.
  4. Priključite štipaljke na polne izvode akumulatora vodeći računa o polaritetu.
  5. Tasterom START pokrećete napajanje.
  6. Ukoliko struja punjenja padne ispod 1A ili prođe 12h punjenja, uređaj ulazi u fazu održavanja baterije sa naponom 13,5V ili 27V, oznaka stanja uređaja je tada MAI.
  7. Napon na buksnama (izlaznim kablovima sa štipaljkama) se može ukinuti pritiskom na STOP-SCROLL taster. Nakon toga uređaj pokazuje koliko je trajalo prekinuto napajanje i koliko je Ah potrošeno. Novi pritisak crvenog tastera resetuje uređaj. Dalje se mogu ponoviti radnje iz koraka 4-8 ili se može isključiti uređaj glavnim prekidačem.

 

Automatski režim:

Sačekati 10-ak sekundi po uključenju glavnog prekidača i priključenju štipaljki na polne izvode akumulatora  i uređaj će automatski stabilizovati izlazni napon na buksnama (izlaznim kablovima sa štipaljkama)  na vrednost 14,0V ili 28,0V. GPS sam prepoznaje da li je priključen na 1 ili 2 baterije od 12V u rednoj vezi. U automatskom režimu uređaj se ponaša kao izvor konstantnog napona sa ograničenjem struje na max. 60A. Da bi automatski režim radio, neophodnoje da prekidač REDY/SET bude u položaju READY, odnosno da se na displeju vidi poruka RDY.

NAPOMENA: Da bi se uređaj pokrenuo automatski ili u ručnom modu, potrebno je da prepozna napon akumulatora od bar 2V. Nakon pokretanja (uspostavljanja izlaznog napona), moguće je skinuti akumulator i po potrebi ga promeniti. Uređaj će i bez akumulatora napajati potrošače dokle god njihova potrošnja ne pređe 60A.


top