Gaus Charger GC12/24V24A_AGM

Gaus Charger GC12/24V24A_AGM

GAUS CHARGER GC6-24V24A-AGM

High Frequency Intelligent Multi Step Charger

Visoko frekventni inteligentni više koračni punjač

 • Visoko frekventni inteligentni monofazni polumostni punjač konstantnog napona sa strujnim ograničenjem i operacijom pražnjenja;
 • Opseg ulaznog mrežmog napajanja od 100V do 250V 50Hz
 • Univerzalan punjač za sve tehnologije starterskih, trakcionih-industrijskih i stacionarnih baterija
 • Punjenje 6V-nih, 12V-nih i 24V-nih baterija
 • Operacije punjenja, održavanja (maintenance), rad u poofer spoju, opcioni automatski start sa karakteristikom po želji...
 • Ručni i automatski režim rada
 • Puna kontrola svih parametara punjenja, struje, napona, Ah, vremena...
 • Podešavanje struje punjenja od 0.2A do 24A sa korakom od 0.1A
 • Podešavanje napona punjenja od 2.20V/Cell do 2.75V/Cell (opseg punjenja od 2V do 33V)
 • Alfanumerički LCD displej sa 2x16 karaktera i pozadinskim svetlom za prikaz struje i napona punjenja-pražnjenja, Ah, proteklog vremena, tekuće operacije, stanja, alarma...
 • Tastatura za kretanje kroz 10-ak menija za podešavanje parametara i algoritma punjenja
 • Temperaturno kontrolisano forsirano vazdušno hlađenje poluprovodničkih energetskih komponenti
 • Zaštita od kontrapolariteta, pregrevanja, visokog napona i struje sa odgovarajućom indikacijom na LCD displeju
 • U slučaju ispada mrežnog napajanja automatski nastavak prekinute operacije nakon povratka napajanja od tačke prekida sa parametrima koji su bili podešeni pre ispada napajanja
 • Visoka efikasnost i ušteda energije
 • Frekvencija rada 30kHz
 • Analogno-digitalna regulacija struje, PWM modulacija i 12-obitni D/A konvertor
 • Multi step karakteristika punjenja
 • Automatski start sa karakteristikom punjenja za unapred definisanu bateriju (opciono)
 • 3 stage karakteristika punjenja (bulk charge, absorption charge, finish charge, equalization…)(opciono)
 • Prepoznavanje nominalnog napona priključene baterije i automatsko pokretanje algoritma punjenja predviđenog za određeni naponski tip (opciono)
 • Automatski restart u slučaju detektovanja ispražnjenosti baterije u poofer spoju (<2.08V/Cell)
 • Kompaktno metalno plastificirano kućište dimenzija ŠxVxD 245x160x325mm, masa 7kg.

GC12/24V24A_AGM je urađen po standardima EU i usklađen sa:

 • EN60335-1/194 (Safety of household and similar electrical appliances-Part 1: General requirements); SIST EN 60335-1, may 1998; JUS IEC 60335-1 1998. I
 • EN60335-2-29 (Part 2: Particular requirements for battery chargers); JUS IEC 60335-2-29 2000. god.
 • EN 61000-6-4:2007, EN 61000-6-2:2005 (ElectroMagneticCompatibility)

 


top