Gaus Battery Charger GBC5x24V60A

Gaus Battery Charger GBC5x24V60A

Punjač za brod sa više akumulatorskih grupa

GAUS BATTERY CHARGER GBC5x24V60A

•    Visoko frekventni inteligentni univerzalni punjač-izvor napajanja
•    Punjenje konstantnim naponom sa strujnim limitom
•    Operacija održavanja (“poofer” veza sa potrošačima)
•    Punjenje u više koraka (sa izborom strujnih i naponskih limita…)
•    Za sve tipove i tehnologije starterskih, trakcionih i stacionarnih baterija
•    Automatski start za tipičnu bateriju
•    Više od 10 zaštitnih mera uključujući I zaštitu od kontra polariteta I nestanka mrežnog napajanja…
•    Visoka efikasnost I ušteda energije
•    LCD alfa-numerički displej za struju, napon, Ah, štopericu, poruke, alarme (opcija)…
•    Tastatura za više od 10 menija za podešavanje parametara punjenja (opcija)
•    Stona ili zidna varijanta (na gore ili dole)

GBC5x24V60A (GBC) je mikroprocesorski uređaj za punjenje i održavanje svih tipova olovnih starterskih i trakcionih akumulatora (svih nominalnih kapaciteta i tehnologija izrade) nominalnog napona do 24V sa 5 nezavisnih punjaca. Takodje, GBC se moze koristiti kao strujno-naponsko kontrolisani izvor jednosmernog napajanja. GBC je čoperski trofazni polumostni punjač konstantog napona sa strujnim ograničenjem koga čini 5 nazavisnih punjaca. To znači da napon na izlazu, odnosno priključenoj bateriji, dostiže strujom koja ne prelazi struju limita, a po dostizanju postavljenog napona, naponski nivo se održava a struja pada kako se baterija dopunjuje.Veličina struje punjenja (strujno ograničenje) se bira u zavisnosti od nazivnog kapaciteta. Takođe, vrednost napona punjenja je podesiva za razne tehnologije izrade baterija. Punjenje je naponski, strujno, vremenski i kapacitivno kontrolisano  i implementirane su brojne mere zaštite.
Kako je uređaj mikroprocesorski, sa merenjem struje, napona, temperature hladnjaka poluprovodničkih komponenti i transformatora, po želji je moguće implementirati razne algoritme rada. Moguća je izmena naponskih i strujnih limita, uslovljavanje karakteristike punjenja, pauziranje, čekanje na događaj (merenje Ah u punjenju), uslovljavanje završetka punjenja, konekcija sa PC računarom, prikaz grafika punjenja i štampanje istog, itd.
Energetski deo punjača čine ulazni filter sa visoko kvalitetnim elektrolitskim kondenzatorima (EPCOS-SIEMENS 105C), visoko-frekventni transformator (Siemens) i polumost sa energetskim tranzistorima (International Rectifier IR), ultra brze diode, zavojnica i impulsno širinski PWM modulator. Frekvencija rada je 50kHz.  
Zahvaljujući naponskoj karakeristici punjenja, moguće je vršiti punjenje bez nadzora, jer nema prepunjavanja (preko noći ili vikenda). Takođe, ukoliko u toku punjenja dođe do ispada mrežnog napajanja, uređaj po njegovom povratku automatski nastavlja sa punjenjem sa parametrima koji su bili pre ispada mreže. Preko LCD displeja sa 2x16 karaktera ispisuju se vrednosti struje, napona, vremena, kapaciteta, upozorenja, nepravilnosti itd i kao i podešavanje uređaja kroz 10-ak menija (opciono). Uređaj je smešten u plastificiranu čeličnu kutiju sa gumenim nožicama i ručkom za nošenje. Sa prednje strane uređaja se nalaze start (scroll) i stop (select) tasteri, prekidač R/S (Ready/Set), LCD displej i indikacija prisustva faza mreznog napajanja. Sa bocne strane uređaja su izvodi punjača, mrežni kabel, glavni prekidač i držači za namotavanje kablova (opciono).
Gaus BATTERY CHARGER GBC5x24V60A ima sledeće zaštite:
1.    nema varnice pri stavljanju ili skidanju klema u punjenju;
2.    forsirano temperaturno kontrolisano vazdušno hlađenje;
3.    temperaturna zaštita na hladnjaku poluprovodničkih energetskih komponenti;
4.    u slučaju ispada mrežnog napajanja, po njegovom ponovnom uspostavljanju automatski se nastavlja punjenje sa ranije postavljenim parametrima;
5.    automatski tromi osigurač od 3x20A C u mrežnom kolu;
6.    topljivi nožasti osigurač 5x80A u jednosmernom kolu;
7.    soft start PWM modulatora;
8.    soft start u punjenju ulaznih elektrolita;
9.    zaštita punjača od kratkog spoja na izlaznim klemama (u konfiguraciji punjaca);
10.    zaštita od pada kleme u toku punjenja (pauziran uređaj do povratka napona baterije, samo u konfiguraciji punjaca);
11.    zaštita od kontra polariteta sa onemogućenim startom (u konfiguraciji punjaca).

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

-tip naponskog pretvarača: trofazni polumostni pretvarač;
-napajanje 3x380V +/- 10%, 50Hz-60Hz 8kW; izlazna snaga 7500W;
-nominalna ulazna struja:    3x10A; maksimalna startna struja:    3x12A
-instrumenti:    LCD displej 2x16 karaktera, ampermetar 0-100,00A, voltmetar 0-40,0V, temp1 –99 do 99C
-dužina priključnih kablova sa mesinganim klemama: 3m, presek 16mm2
-radna temperatura: 0 do +50C
Struja punjenja    5x(0-60A Cn/10, opcija: podesivo: 1-60A, korak 1A)
Tip baterija    5x(2x12V; Cn od 33Ah do 600Ah, Sb-Sb, Sb-Ca, Ca-Ca, AGM, Gel)
Raspon napona punjenja    2-33V (softverski ograničeno)
Izlazni napon    Opcija: podesivo: 2.20-2.75V/Cell x 6,12 Cells
Kapacitet    Punjenje 5x24V (2 akumulatora u rednoj vezi)
Tačnost    Bolja od 3%
Rezolucija    100mA i 40mV
Talasnost struje    0.5A max
Talasnost izlaznog napona    <200mV
Energetika    MOSFET tranzistori, ultra brze diode
Frekvencija rada    50kHz
Koeficijent korisnog dejstva    90%
Hlađenje    Temperaturno kontrolisano forsirano vazdušno hlađenje
Kontrolne karakteristike    5xPunjač konstantnog napona sa strujnim ograničenjem
Kontrolna varijabla    Struja, napon, kapacitet Ah, vreme punjenja
Displeji    5xLCD displej sa 2x16 karaktera
Status, struja, napon, trajanje, Ah, upozorenja, alarmi…
Kontrolni elementi    Glavni prekidač, 5x(start I stop tasteri, prekidači Ready/Set)
Kućište    Sivo-bordo plastificirani čelični orman
Dimenzije (ŠxDxV)    orman sa 5 nezavisnih punjaca dimenzija SxDxV  460x230x930mm
Masa     50kg
GBC5x24V60A je urađen u skladu sa sledećim propisima EU:
EMC EN 61204-3, LVD
•    EN60335-1/194 (Safety of household and similar electrical appliances-Part 1: General requirements); SIST EN 60335-1, May 1998; JUS IEC 60335-1 1998. and
•    EN60335-2-29 (Part 2: Particular requirements for BATTERY CHARGERs); JUS IEC 60335-2-29 year 2000.


top