Gaus Battery Charger GBC220V5A-MS-PS

Gaus Battery Charger GBC220V5A-MS-PS

Napajanje potrošača 220VDC u trafo stanicama

GAUS BATTERY CHARGER GBC220V5A-MS-PS

•    Visoko frekventni inteligentni univerzalni punjač Pb ili NiCd baterija
•    Punjenje konstantnim naponom sa strujnim limitom
•    Operacija održavanja (“poofer” veza sa potrošačima)
•    Punjenje u više koraka (sa širokim izborom strujnih i naponskih limita…)
•    Za sve tipove i tehnologije starterskih, trakcionih i stacionarnih baterija uz izbor broja ćelija u rednoj vezi
•    Automatski start za tipičnu bateriju
•    Više od 10 zaštitnih mera uključujući I zaštitu od kontra polariteta I nestanka mrežnog napajanja…
•    Visoka efikasnost I ušteda energije
•    LCD alfa-numerički displej za struju, napon, Ah, štopericu, poruke, alarm mreže, greške punjača…
•    Tastatura za više od 10 menija za podešavanje parametara auto-starta ili dubokog  punjenja

GBC220V5A-MS-PS (GBC) je mikroprocesorski uređaj za punjenje i održavanje svih tipova olovnih trakcionih i stacionarnih akumulatora kao i NiCd baterija nominalnog napona 220V. Razvijen je kao posledica potrebe za malim, prenosnim, jednostavnim za rukovanje, pouzdanim i relativno jeftinim uređajem za servisiranje i održavanje stacionarnih baterija. GBC je čoperski polumostni punjač konstantog napona sa strujnim ograničenjem koga čine dva paralelno vezana modula koji se napajaju iz 230V50Hz. To znači da napon na izlazu, odnosno priključenoj bateriji, dostiže strujom koja ne prelazi struju limita, a po dostizanju postavljenog napona, naponski nivo se održava a struja pada kako se baterija dopunjuje.Veličina struje punjenja (strujno ograničenje) se bira u zavisnosti od nazivnog kapaciteta u opsegu od 0.1A do 5A. Takođe, vrednost napona punjenja je podesiva za razne tehnologije izrade baterija, dakle, pošto GBC ima mogućnost izbora Pb ili NiCd baterija, za Pb baterije u opsegu od 2.20V/Cell do 2.75V/Cell, a za NiCd baterije u opsegu od 1.20V/Cell do 1.75V/Cell. Dakle, GBC univerzalno pokriva operacije punjenja, održavanja i dubokog punjenja olovnih i NiCd baterija. Takođe, GBC pruža mogućnost izbora broja priključenih ćelija u rednoj vezi, za Pb od 96 do 110 ćelija, a za NiCd od 160 do 190 ćelija. Punjenje je naponski, strujno, vremenski i kapacitivno kontrolisano  i implementirane su brojne mere zaštite.
Kako je uređaj mikroprocesorski, sa merenjem struje, napona, temperature hladnjaka poluprovodničkih komponenti i transformatora, po želji je moguće implementirati razne algoritme rada. Moguća je izmena naponskih i strujnih limita, uslovljavanje karakteristike punjenja, pauziranje, čekanje na događaj (merenje Ah u punjenju), uslovljavanje završetka punjenja itd (ovo se odnosi na ručni rad).
Energetski deo punjača čine ulazni filter sa visoko kvalitetnim elektrolitskim kondenzatorima (EPCOS-SIEMENS 105C), visoko-frekventni transformator (Siemens) i polumost sa energetskim tranzistorima (International Rectifier IR), ultra brze diode, zavojnica i impulsno širinski PWM modulator. Frekvencija rada je 50kHz.  
Zahvaljujući naponskoj karakeristici punjenja, moguće je vršiti punjenje bez nadzora, jer nema prepunjavanja (preko noći ili vikenda). Takođe, ukoliko u toku punjenja dođe do ispada mrežnog napajanja, uređaj po njegovom povratku automatski nastavlja sa punjenjem sa parametrima koji su bili pre ispada mreže (ovo se odnosi na varijantu bez automatskog starta). Preko LCD displeja sa 2x16 karaktera ispisuju se vrednosti struje, napona, vremena, kapaciteta, upozorenja, nepravilnosti itd i kao i podešavanje uređaja kroz 10-ak menija. Uređaj je smešten u plastificiranu čeličnu kutiju sa gumenim nožicama i ručkama za nošenje. Sa prednje strane uređaja se nalaze start (scroll) i stop (select) tasteri, prekidač R/S (Ready/Set), LCD displej i glavni prekidač. Sa zadnje strane uređaja su izvodi punjača, mrežni napojni kabel sa automatskim osiguračem, konektori za dojavu alarma mreže i neispravnosti punjača i RS232 priključak.
Gaus Battery Charger GBC220V-MS-PS ima sledeće zaštite:
1.    nema varnice pri stavljanju ili skidanju klema u punjenju;
2.    forsirano temperaturno kontrolisano vazdušno hlađenje;
3.    kontrola minimalnog dozvoljenog napona priključene baterije (onemogućen start za Ubatt<10V);
4.    temperaturna zaštita na hladnjaku poluprovodničkih energetskih komponenti;
5.    u slučaju ispada mrežnog napajanja, po njegovom ponovnom uspostavljanju automatski se nastavlja punjenje sa ranije postavljenim parametrima;
6.    automatski tromi osigurač od 20A/16A u mrežnom kolu;
7.    topljivi tromi osigurač 30mm od T40A/T30A/T20A u jednosmernom kolu;
8.    soft start PWM modulatora;
9.    soft start u punjenju ulaznih elektrolita;
10.    zaštita punjača od kratkog spoja na izlaznim klemama;
11.    zaštita od pada kleme u toku punjenja (pauziran uređaj do povratka napona baterije);
12.    zaštita od kontra polariteta sa onemogućenim startom.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

-tip naponskog pretvarača: monofazni polumostni pretvarač;
-napajanje 230V +/- 15%, 47Hz-63Hz 3.5kW; izlazna snaga 3000W (softverski ograničeno);
-nominalna ulazna struja:    16A/14A/12A; maksimalna startna struja:    18/16A/14A
-instrumenti:    LCD displej 2x16 karaktera, ampermetar 0-40,00A, voltmetar 0-200,00V, temp1 –99 do 99C
-dužina priključnih kablova sa mesinganim klemama: 3m, presek 10mm2
-radna temperatura: -5 do +40C
Struja punjenja    0-5A Cn/10, korak 0.1A Cn/20...
Tip baterija    220V; Cn od 33Ah do 50Ah, NiCd, olovne Sb-Sb, Sb-Ca, Ca-Ca, AGM, Gel
Raspon napona punjenja    10-300V (softverski ograničeno)
Izlazni napon    podesivo: za NiCd 1.20-1.75V/Cell x (od 160 do 190) Cells, za olovne2.20-2.75V/Cell x (od 96 do 110) Cells
Kapacitet    Punjenje od 160 do190 ćelija od 1.2V za NiCd ili od 96 do 110 ćelija od 2V za olovni
Tačnost    Bolja od 3%
Rezolucija    10mA i 400mV
Talasnost struje    0,5A max
Talasnost izlaznog napona    <2V <+/-1%
Energetika    MOSFET tranzistori, ultra brze diode
Frekvencija rada    50kHz
Koeficijent korisnog dejstva    90%
Hlađenje    Temperaturno kontrolisano forsirano vazdušno hlađenje
Kontrolne karakteristike    Punjač konstantnog napona (Pb 2.4V/Cell, NiCd 1.55V/Cell) sa strujnim ograničenjem (C5,C10,C20...), održavanje (Pb 2.25V/Cell, NiCd 1.4V/Cell) i duboko punjenje (C20 Pb 2.7V/Cell, NiCd 1.7V/Cell)
Kontrolna varijabla    Struja, napon, kapacitet Ah, vreme punjenja
Displeji    LCD displej sa 2x16 karaktera
Status, struja, napon, trajanje, Ah, upozorenja, alarmi…ili 4 LED diode
Kontrolni elementi    Glavni prekidač, start I stop tasteri, prekidač Ready/Set, LCD 2x16karaktera sa poz.sv.
Kućište    Sivo-bordo plastificirana čelična samostojeća kutija
Dimenzije (ŠxDxV)    490x470x160mm,  IP20
Masa    10kg
GBC220V-MS-PS je urađen u skladu sa sledećim propisima EU:
EMC EN 61204-3
LVD


top