Gaus Battery Charger GBC12-72V5A

Gaus Battery Charger GBC12-72V5A

Univerzalan punjač za baterije za elektro bicikle

GAUS CHARGER GBC12-72V5A

•    Visoko frekventni inteligentni univerzalni punjač
•    Punjenje konstantnim naponom sa strujnim limitom
•    Operacija održavanja (“poofer” veza sa potrošačima-opcija)
•    Punjenje u više koraka (sa izborom strujnih i naponskih limita…)
•    Za sve tipove i tehnologije starterskih, trakcionih i stacionarnih baterija
•    Automatski start za tipičnu bateriju (opcija)
•    3stage charging (bulk charge, absorption charge, finish charge-opcija)
•    Float charge-maintenance (poofer connection with loads-opcija)
•    Equalization charge (automatically after 30 charging cycles-opcija)
•    dV/dt limit, time limit, min I limit-opcija…
•    Više od 10 zaštitnih mera uključujući I zaštitu od kontra polariteta I nestanka mrežnog napajanja…
•    Visoka efikasnost I ušteda energije
•    LCD alfa-numerički displej za struju, napon, Ah, štopericu, poruke, alarme (opcija)…
•    Tastatura za više od 10 menija za podešavanje parametara punjenja (opcija)

GBC12-72V5A (GC_AGM) je mikroprocesorski uređaj za punjenje i održavanje svih tipova olovnih starterskih akumulatora (svih nominalnih kapaciteta i tehnologija izrade) nominalnog napona od 12V do 72V. Razvijen je kao posledica potrebe za malim, prenosnim, jednostavnim za rukovanje, pouzdanim i relativno jeftinim uređajem za servisiranje i održavanje starterskih baterija. GC_AGM je čoperski monofazni polumostni punjač konstantnog napona sa strujnim ograničenjem. To znači da napon na izlazu, odnosno priključenoj bateriji, dostiže strujom koja ne prelazi struju limita, a po dostizanju postavljenog napona, naponski nivo se održava a struja pada kako se baterija dopunjuje.Veličina struje punjenja (strujno ograničenje) se bira u zavisnosti od nazivnog kapaciteta. Takođe, vrednost napona punjenja je podesiva za razne tehnologije izrade baterija. Punjenje je naponski, strujno, vremenski i kapacitivno kontrolisano  i implementirane su brojne mere zaštite.
Kako je uređaj mikroprocesorski, sa merenjem struje, napona, temperature hladnjaka poluprovodničkih komponenti i transformatora, po želji je moguće implementirati razne algoritme rada. Moguća je izmena naponskih i strujnih limita, uslovljavanje karakteristike punjenja, pauziranje, čekanje na događaj (merenje Ah u punjenju), uslovljavanje završetka punjenja, konekcija sa PC računarom, prikaz grafika punjenja i štampanje istog, itd.
Energetski deo punjača čine ulazni filter sa visoko kvalitetnim elektrolitskim kondenzatorima (EPCOS-SIEMENS 105C), visoko-frekventni transformator (ETD Siemens) i polumost sa energetskim tranzistorima (International Rectifier IR), ultra brze diode, zavojnica i impulsno širinski PWM modulator. Frekvencija rada je 30kHz.  
Zahvaljujući naponskoj karakeristici punjenja, moguće je vršiti punjenje bez nadzora, jer nema prepunjavanja (preko noći ili vikenda). Takođe, ukoliko u toku punjenja dođe do ispada mrežnog napajanja, uređaj po njegovom povratku automatski nastavlja sa punjenjem sa parametrima koji su bili pre ispada mreže. Preko LCD displeja sa 2x16 karaktera ispisuju se vrednosti struje, napona, vremena, kapaciteta, upozorenja, nepravilnosti itd i kao i podešavanje uređaja kroz 10-ak menija. Uređaj je smešten u plastificiranu čeličnu kutiju sa gumenim nožicama. Sa prednje strane uređaja se nalaze start (scroll) i stop (select) tasteri, prekidač ready/set za podešavanje kroz menije i LCD displej za indikaciju. Sa zadnje strane su glavni prekidač, mrežni kabel i izvodi punjača. Unutar uređaja je osigurač u jednosmernom kolu punjača i topljivi osigurač u mrežnom napajanju.
Gaus Charger GBC12-72V5A ima sledeće zaštite:
1.    nema varnice pri stavljanju ili skidanju klema u punjenju;
2.    temeraturno kontrolisano forsirano vazdušno hlađenje;
3.    kontrola minimalnog dozvoljenog napona priključene baterije (onemogućen start za Ubatt<2V-izmenljivo);
4.    temperaturna zaštita na hladnjaku poluprovodničkih energetskih komponenti;
5.    u slučaju ispada mrežnog napajanja, po njegovom ponovnom uspostavljanju automatski se nastavlja punjenje sa ranije postavljenim parametrima;
6.    topljivi tromi osigurač 30mm od T4A u mrežnom kolu;
7.    topljivi tromi osigurači 8A u jednosmernom kolu;
8.    soft start PWM modulatora;
9.    soft start u punjenju ulaznih elektrolita;
10.    zaštita punjača od kratkog spoja na izlaznim klemama;
11.    zaštita od pada kleme u toku punjenja (pauziran uređaj do povratka napona baterije);
12.    zaštita od kontra polariteta sa onemogućenim startom.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

-tip naponskog pretvarača: monofazni polumostni pretvarač;
-napajanje 230V +/- 10%, 50Hz-60Hz 500W; izlazna snaga 450W;
-nominalna ulazna struja:    2A; maksimalna startna struja:    3A
-instrumenti:    LCD displej 2x16 karaktera, ampermetar 0-20,00A, voltmetar 0-100,00V, temp1 –99 do 99C
-dužina priključnih kablova sa olovnim klemama: 1,7m, presek 2.5mm2
-radna temperatura: 5 do +40C
Struja punjenja    0.2-5A Cn/10 korak 100mA
Tip baterija    12-72V (6x12V); Cn od 2Ah do 50Ah, Sb-Sb, Sb-Ca, Ca-Ca, AGM, Gel
Raspon napona punjenja    (2-16.5V)x6 (maksimalno na raspolaganju)
Izlazni napon    86.4V (podesivo od 2.20-2.75V/Cell)
Kapacitet    Punjenje od jedne do 6 12V-nih baterija u rednoj vezi
Tačnost    Bolja od 5%
Rezolucija    20mA i 100mV
Talasnost struje    0,1A max
Talasnost izlaznog napona    <300mV
Energetika    MOSFET tranzistori, ultra brze diode
Frekvencija rada    50kHz
Koeficijent korisnog dejstva    82%
Hlađenje    Forsirano temperaturno kontrolisano vazdušno
Kontrolne karakteristike    Punjač konstantnog napona sa strujnim limitom
Kontrolna varijabla    Struja, napon, kapacitet Ah, vreme
Displeji    LCD displej sa 2x16 karaktera
Kontrolni elementi    Glavni prekidač, start i stop tasteri punjača, LCD displej
Kućište    Čelična crvena plastificirana kutija RAL3000
Dimenzije (ŠxDxV)    185x350x110mm
Masa    6kg
GBC12-72V5A je urađen po standardima EU i usklađen sa:
    EN60335-1/194 (Safety of household and similar electrical appliances-Part 1: General requirements); SIST EN 60335-1, may 1998; JUS IEC 60335-1 1998. I
    EN60335-2-29 (Part 2: Particular requirements for battery chargers); JUS IEC 60335-2-29 2000. god.


top