Gaus Battery Charger GBC12-48V60A-NiLiPb

Gaus Battery Charger GBC12-48V60A-NiLiPb

Univerzalan punjač za olovne i litijumske baterije sa izborom broja ćelija

GAUS BATTERY CHARGER GBC12-48V60A-NiPbLi

•    Visoko frekventni inteligentni univerzalni punjač
•    Punjenje konstantnim naponom sa strujnim limitom
•    Operacija održavanja (“poofer” veza sa potrošačima)
•    Punjenje u više koraka (sa izborom strujnih i naponskih limita…)
•    Za sve tipove i tehnologije starterskih, trakcionih i stacionarnih baterija
•    Automatski start za tipičnu bateriju
•    Više od 10 zaštitnih mera uključujući I zaštitu od kontra polariteta I nestanka mrežnog napajanja…
•    Visoka efikasnost I ušteda energije
•    LCD alfa-numerički displej za struju, napon, Ah, štopericu, poruke, alarme (opcija)…
•    Tastatura za više od 10 menija za podešavanje parametara punjenja (opcija)
•    Stona ili zidna varijanta (na gore ili dole)

GBC12-48V60A-NiPbLi (GBC) je mikroprocesorski uređaj za punjenje i održavanje svih tipova starterskih i industrijskih akumulatora (svih nominalnih kapaciteta i tehnologija izrade) nominalnog napona od 12V do 48V (4 akumulatora od 12V u rednoj vezi ili od 3/6 do 15/24 ćelije sa rasponom napona od 2.3V/Cell do 4.25V/Cell, dakle i za Pb i za NiMH i LiIon). Razvijen je kao posledica potrebe za malim, prenosnim, jednostavnim za rukovanje, pouzdanim i relativno jeftinim uređajem za servisiranje i održavanje starterskih baterija. GBC je čoperski monofazni polumostni punjač konstantog napona sa strujnim ograničenjem koga čine dva paralelno vezana modula. To znači da napon na izlazu, odnosno priključenoj bateriji, dostiže strujom koja ne prelazi struju limita, a po dostizanju postavljenog napona, naponski nivo se održava a struja pada kako se baterija dopunjuje.Veličina struje punjenja (strujno ograničenje) se bira u zavisnosti od nazivnog kapaciteta. Takođe, vrednost napona punjenja je podesiva za razne tehnologije izrade baterija. Punjenje je naponski, strujno, vremenski i kapacitivno kontrolisano  i implementirane su brojne mere zaštite.
Kako je uređaj mikroprocesorski, sa merenjem struje, napona, temperature hladnjaka poluprovodničkih komponenti i transformatora, po želji je moguće implementirati razne algoritme rada. Moguća je izmena naponskih i strujnih limita, uslovljavanje karakteristike punjenja, pauziranje, čekanje na događaj (merenje Ah u punjenju), uslovljavanje završetka punjenja, konekcija sa PC računarom, prikaz grafika punjenja i štampanje istog, itd.
Energetski deo punjača čine ulazni filter sa visoko kvalitetnim elektrolitskim kondenzatorima (EPCOS-SIEMENS 105C), visoko-frekventni transformator (Siemens) i polumost sa energetskim tranzistorima (International Rectifier IR), ultra brze diode, zavojnica i impulsno širinski PWM modulator. Frekvencija rada je 50kHz.  
Zahvaljujući naponskoj karakeristici punjenja, moguće je vršiti punjenje bez nadzora, jer nema prepunjavanja (preko noći ili vikenda). Takođe, ukoliko u toku punjenja dođe do ispada mrežnog napajanja, uređaj po njegovom povratku automatski nastavlja sa punjenjem sa parametrima koji su bili pre ispada mreže. Preko LCD displeja sa 2x16 karaktera ispisuju se vrednosti struje, napona, vremena, kapaciteta, upozorenja, nepravilnosti itd i kao i podešavanje uređaja kroz 10-ak menija (opciono). Uređaj je smešten u plastificiranu čeličnu kutiju sa gumenim nožicama i ručkom za nošenje. Sa prednje strane uređaja se nalaze start (scroll) i stop (select) tasteri, prekidač R/S (Ready/Set), led diode i LCD displej (opciono). Sa zadnje strane uređaja su izvodi punjača, mrežni kabel, glavni prekidač i držači za namotavanje kablova. U verziji sa automatskim startom bez LCD displeja i tastature na prednjoj ploči se nalaze 4 led diode (punjenje pokrenuto, faza konstantog napona, punjenje završeno i problem sa baterijom).
Gaus Battery Charger GBC12-48V60A-NiPbLi ima sledeće zaštite:
1.    nema varnice pri stavljanju ili skidanju klema u punjenju;
2.    forsirano temperaturno kontrolisano vazdušno hlađenje;
3.    kontrola minimalnog dozvoljenog napona priključene baterije (onemogućen start za Ubatt<5V);
4.    temperaturna zaštita na hladnjaku poluprovodničkih energetskih komponenti;
5.    u slučaju ispada mrežnog napajanja, po njegovom ponovnom uspostavljanju automatski se nastavlja punjenje sa ranije postavljenim parametrima;
6.    automatski tromi osigurač od 20A u mrežnom kolu;
7.    topljivi tromi osigurač 30mm od T2x2x20A u jednosmernom kolu;
8.    soft start PWM modulatora;
9.    soft start u punjenju ulaznih elektrolita;
10.    zaštita punjača od kratkog spoja na izlaznim klemama;
11.    zaštita od pada kleme u toku punjenja (pauziran uređaj do povratka napona baterije);
12.    zaštita od kontra polariteta sa onemogućenim startom.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

-tip naponskog pretvarača: monofazni polumostni pretvarač;
-napajanje 230V +/- 10%, 50Hz-60Hz 3.4kW; izlazna snaga 3000W;
-nominalna ulazna struja:    16A; maksimalna startna struja:    18A
-instrumenti:    LCD displej 2x16 karaktera, ampermetar 0-100,00A, voltmetar 0-100,00V, temp1 –99 do 99C
-dužina priključnih kablova sa mesinganim klemama: 2m, presek 16mm2
-radna temperatura: 5 do +40C
Struja punjenja    0-60A Cn/10, opcija: podesivo: 0.2-60A, korak 1A (opcija korak 0.1A)
Tip baterija    12-48V (8x6V); Cn od 33Ah do 600Ah, Sb-Sb, Sb-Ca, Ca-Ca, AGM, Gel
Raspon napona punjenja    5-66V (softverski ograničeno)
Izlazni napon    Opcija: podesivo: 2.20-4.25V/Cell x NoCell Pb od 6 do 24 Li od 3 do 15 Ni od  10 do 40
Kapacitet    Punjenje 8x6V ili 4x12V
Tačnost    Bolja od 3%
Rezolucija    100mA i 100mV
Talasnost struje    0,2A max
Talasnost izlaznog napona    <200mV
Energetika    MOSFET tranzistori, ultra brze diode
Frekvencija rada    50kHz
Koeficijent korisnog dejstva    90%
Hlađenje    Temperaturno kontrolisano forsirano vazdušno hlađenje
Kontrolne karakteristike    Punjač konstantnog napona sa strujnim ograničenjem
Kontrolna varijabla    Struja, napon, kapacitet Ah, vreme punjenja
Displeji    LCD displej sa 2x16 karaktera ili 4 LED diode
Status, struja, napon, trajanje, Ah, upozorenja, alarmi…ili 4 LED diode
Kontrolni elementi    Glavni prekidač, start I stop tasteri, prekidači Ready/Set i 48/36V (opcija), LED diode
Kućište    Crno plastificirana čelična rek kutija
Dimenzije (ŠxDxV)    490x400x165mm
Masa    16kg
GBC12-48V60A-NiPbLi je urađen u skladu sa sledećim propisima EU:
EMC EN 61204-3
LVD
•    EN60335-1/194 (Safety of household and similar electrical appliances-Part 1: General requirements); SIST EN 60335-1, May 1998; JUS IEC 60335-1 1998. and
•    EN60335-2-29 (Part 2: Particular requirements for battery chargers); JUS IEC 60335-2-29 year 2000.
 


top