home | products | software | download | contact | projects | about us 


GAUS STARTER BATTERY CAPACITY TESTER GSBCT25A12V

GSBCT25A12V je mikroprocesorski pražnjač za testiranje kapaciteta svih tipova olovnih starterskih akumulatora (svih nominalnih kapaciteta i tehnologija izrade) nominalnog napona 12V. Razvijen je kao posledica potrebe za malim, prenosnim, jednostavnim za rukovanje, pouzdanim i relativno jeftinim uređajem za servisiranje i održavanje starterskih baterija. GSBCT je disipativni pražnjač sa finom regulacijom struje energetskih poluprovodničkih komponenti. Može se koristiti za ispitivanje rezervnog kapaciteta Rc (25A, 10.5V), dvadeset-časovnog kapaciteta C-20 (I=Cn/20, 10.5V) i desetočasovnog kapaciteta C-10 (I=Cn/10, 10.5V). Veličina struje pražnjenja se bira u zavisnosti od nazivnog kapaciteta baterije (sem za Rc). Pražnjenje je naponski, strujno, vremenski i kapacitivno kontrolisano i implementirane su brojne mere zaštite.

Kako je uređaj mikroprocesorski, sa merenjem struje, napona, vremena, Ah i temperature hladnjaka poluprovodničkih komponenti, po želji je moguće implementirati razne algoritme rada. Moguća je izmena naponskih i strujnih limita, uslovljavanje karakteristike pražnjenja, pauziranje, čekanje na događaj (merenje Ah, napon, vreme...), uslovljavanje završetka pražnjenja, konekcija sa PC računarom, prikaz grafika ispitivanja i štampanje istog, itd.

Energetski deo kapacitivnog testera čine energetski tranzistori sa regulacijom u linearnom režimu (International Rectifier IR) i otpornik za pražnjenje.

Ukoliko u toku testa dođe do ispada mrežnog napajanja, uređaj po njegovom povratku automatski nastavlja test sa parametrima koji su bili pre ispada mreže. Preko LCD displeja sa 2x16 karaktera ispisuju se vrednosti struje, napona, vremena, kapaciteta, upozorenja, nepravilnosti itd. kao i podešavanje uređaja kroz 10-ak menija. Uređaj je smešten u plastificiranu čeličnu kutiju sa gumenim nožicama i ručkom za nošenje. Sa prednje strane uređaja se nalaze glavni prekidač, start (scroll) i stop (select) tasteri, prekidači C20/Rc i R/S (Ready/Set), led diode, LCD displej za indikaciju i konektor za konekciju sa PC računarom. Sa zadnje strane uređaja su izvodi pražnjača, BNC konektori za priključenje mernih kablova, mrežni kabel, automatski osigurač u jednosmernom kolu, kućište sa topljivim osiguračem u mrežnom delu kola i držači za namotavanje kablova.

Uz software GCDTS v1.01 uređaj je moguće konektovati na PC računar preko RS232 serijskog porta. Softver nudi mogućnost prikaza grafika pražnjenja akumulatora u realnom vremenu, mogućnost iščitavanja bitnih elemenata obavljenog kapacitivnog testa kada uređaj nije bio povezan sa računarom, štampanje i čuvanje rezultata, formiranje izveštaja i sl.

Gaus Starter Battery Capacity Tester GSBCT25A12V ima sledeće zaštite:

 1. nema varnice pri stavljanju ili skidanju klema;
 2. kontrolisano forsirano vazdušno hlađenje;
 3. kontrola minimalnog dozvoljenog napona priključene baterije (onemogućen start za Ubatt<10V-izmenljivo);
 4. temperaturna zaštita na hladnjaku poluprovodničkih energetskih komponenti;
 5. u slučaju ispada mrežnog napajanja, po njegovom ponovnom uspostavljanju automatski se nastavlja punjenje sa ranije postavljenim parametrima;
 6. topljivi tromi osigurač 20mm od T0.63A u mrežnom kolu;
 7. automatski tromi osigurač od 40A u jednosmernom kolu;
 8. zaštita od pada kleme u toku pražnjenja (pauziran uređaj do povratka napona baterije);
 9. zaštita od kontra polariteta sa onemogućenim startom.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 • tip naponskog pretvarača: linearni disipativni pražnjač
 • napajanje 230V +/- 10%, 50Hz-60Hz 50W
 • nominalna ulazna struja: 0.25A
 • instrumenti: LCD displej 2x16 karaktera, ampermetar 0-40,00A, voltmetar 0-20,00V
 • dužina priključnih kablova sa olovnim klemama: 1,5m, presek 6mm2
 • radna temperatura: 0 do +50C

   
Struja pražnjenja 1-25A, Cn/10, Cn/20, Rc
Tip baterija 12V; Cn od 33Ah do 240Ah, Sb-Sb, Sb-Ca, Ca-Ca, AGM, Gel
Raspon napona pražnjenja 8-16V
Tačnost Bolja od 5%
Rezolucija 40mA i 20mV
Talasnost struje pražnjenja 0,1A max
Energetika MOSFET tranzistori, snažan otpor
Hlađenje Kontrolisano forsirano vazdušno
Kontrolne karakteristike Pražnjač konstantnom strujom
Kontrolna varijabla Struja, napon, kapacitet Ah, vreme
Displeji LCD displej sa 2x16 karaktera
Kontrolni elementi Glavni prekidač, start i stop tasteri punjača, prekidači C20/Rc i R/S, LED diode
Kućište Čelična crvena plastificirana kutija RAL3002
Dimenzije (ŠxDxV) 245x460x160mm
Masa 5.5kg


GSBCT25A12V je urađen po standardima EU i usklađen je sa:

 • EN60335-1/194 (Safety of household and similar electrical appliances-Part 1: General requirements); SIST EN 60335-1, May 1998; JUS IEC 60335-1 1998. and
 • EN60335-2-29 (Part 2: Particular requirements for battery chargers); JUS IEC 60335-2-29 year 2000.tel / fax: (+381) 11 2279142, (+381) 63 215722, service: (+381) 25 421095