home | products | software | download | contact | projects | about us 


GAUS CONTROLL UNIT GCU24V25A_I/O

GCU2x12V150A je mikroprocesorski uređaj za kontrolu i nadzor punjenja i pražnjenja baterija. Uređaj ima 2 kontrolisana poluprovodnička prekidača. Prvi omogućava punjenje dve redno vezane 12V-ne baterije, dok drugi priključuje potrošače na iste. Stanje prekidača (uključen/isključen) je određeno naponom baterija (stepenom napunjenosti). Oba prekidača imaju naponski histerezis, odnosno definišu se naponski pragovi za isključenje i ponovno uključenje prekidača (punjenje i/ili potrošači). Pragovi histerezisa se biraju putem LCD displeja i odgovarajućih tastera i kada se izaberu, papte se do novih izmena.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 • Gaus Controll Unit GCU24V25A-I/O-prototip:
 • funkcije iz projektnog zadatka
  1. ChargeON uvek, sem po dostizanju gornjeg napona punjenja.
  2. U tom slučaju ChargeOFF za Ubatt>Uchu. Novo uključenje punjenja tek kad Ubatt padne ispod Uchd.
  3. ChargeON za Ubatt<Uchd.
  4. LoadON uvek, sem ka napon baterija padne ispod Udchd (Ubatt<Udchd)
  5. U tom slučaju novo uključenje potrošača kad napon baterija poraste preko Udchu (Ubatt>Udchu).
  6. Uchu-gornji prag histerezisa punjenja
  7. Uchd-donji prag histerezisa punjenja
  8. Udchd-donji prag histerezisa pražnjenja (LOAD)
  9. Udchu-gornji prag histerezisa pražnjenja.
  10. Alarm: ChargeOFF I LOADOFF, granica bezbednog rada elektronike I znak da treba proveriti baterije.
  11. U slučaju da napon neke od baterija padne ispod 8V, isključuju se oba prekidača. Njihovo uključenje je moguće tek kad napon obe baterije bude veći od 12V.
  12. Icharge<25A, Iload<25A
 • prekidači sa MOSFET tranzistorima u obe grane
 • Rdson=0.004R
 • dimenzije (ŠxDxV): 255x210x95mm, masa 750g hladnjak Al M3655 Nissal
 • topologija kontrolne pločice omogućava mikrokontroleru merenje napona generatora (solara) i baterija, merenje struje punjenja baterija, ostvaruje funkcije projektnog zadatka, RS232 konekciju
 • LCD displej sa 2x16 karaktera i pozadinskim svetlom
 • SELECT i SCROLL tasteri
 • dva merna ulaza za eksterni šent (merenje struje potrošnje…)

  tel / fax: (+381) 11 2279142, (+381) 63 215722, service: (+381) 25 421095