home | products | software | download | contact | projects | about us 


GAUS CHARGER-INVERTER GCI500W12V-S

ČESTITAMO...

…i zahvaljujemo Vam se što ste izabrali GCI500W12V-S, naponski invertor/punjač akumulatora posebno dizajniran za zahtevnog korisnika mrežnog napajanja i/ili za potrebe kvalitetnog punjača akumulatora. Pored jedinstvene robustnosti i izvrsnog kvaliteta, GCI Vam pruža dugotrajnost i pouzdanost. Kao i ostali uređaji naše kuće GAUS StS®, GCI je proizveden da zadovolji najviše standarde kvaliteta. Ovo uputstvo Vas upoznaje sa GCI i ukazuje Vam kako da dobijete što više od njega.

GAUS CHARGER-INVERTER GCI500W12V-S OPIS UREĐAJA

GCI500W12V-S je mikroprocesorski uređaj sa dvojakom funkcijom. Naime, može se koristiti kao uređaj za besprekidno napajanje (UPS-Uninterruptible Power Supply) ili kao inteligentan kontrolisan punjač olovnih starterskih baterija nominalnog napona 12V. Razvijen je kao posledica potrebe za malim, prenosnim, jednostavnim za rukovanje, pouzdanim i relativno jeftinim uređajem za bezprekidno napajanje i/ili punjenje olovnih starterskih baterija.

Zahvaljujući kvalitetnom izlaznom naponu (ostvarenom PWM modulacijom), naponskoj stabilizaciji i snazi, u UPS modu u uslovima lošeg ili u nedostatku mrežnog napajanja uređaj se može koristiti za napajanje telefonskih centrala, faksova, PC računara, audio i video opreme, televizora, osvetljenja, pumpi za centralno grejanje, alarmnih uređaja itd. U UPS modu mikroprocesor u uređaju vrši monitoring mrežnog napona, donosi odluke o njegovom kvalitetu i po potrebi prebacuje priključene potrošače na bateriju, signalizira karakteristične momente i ne dozvoljava nepravilnu upotrebu. Uređaj ne dozvoljava duboko pražnjenje baterije i vrši njeno kontrolisano dopunjavanje.

Punjenje se odvija kombinovanjem četiri faze (automatski-faza intenzivog punjenja sa većim strujnim pragovima, faza intenzivog punjenja sa nižim strujnim pragovima, faza dopunjavanja i faza održavanja), naponski, strujno, vremenski i kapacitivno je kontrolisano i implementirane su brojne mere zaštite. Kako je uređaj mikroprocesorski, sa merenjem struje, napona, temperature hladnjaka tranzistora i transformatora, po želji je moguće implementirati razne algoritme rada. Moguća je izmena naponskih i strujnih limita, uslovljavanje karakteristike punjenja, pauziranje, čekanje na događaj (merenje Ah u punjenju i invertorskom režimu), uslovljavanje završetka punjenja, konekcija sa PC računarom, prikaz grafika punjenja i pražnjenja (invertorski režim) i štampanje istih, itd. Zahvaljujući naponskom limitu, moguće je vršiti punjenje bez nadzora, jer nema prepunjavanja (preko noći ili vikenda). Takođe, ukoliko u toku punjenja dođe do ispada mrežnog napajanja, uređaj po njegovom povratku automatski nastavlja punjenje sa parametrima koji su bili pre ispada mreže.

Uređaj je smešten u plastificiranu čeličnu kutiju sa gumenim nožicama i ručkom za nošenje. Sa prednje strane uređaja se nalaze glavni prekidač, led diode (INVERTER, OVERLOAD, LOW BATTERY, MAINS), utičnica sa poklopcem za priključenje potrošača. Sa zadnje strane uređaja su izvodi punjača (za priključenje akumulatora), mrežni kabel, automatski osigurač u jednosmernom kolu punjača (invertora), kućište sa topljivim osiguračem u mrežnom delu kola i držači za namotavanje kablova.

Uz software GCDTS v1.01 uređaj je moguće konektovati na PC računar preko RS232 serijskog porta. Software nudi mogućnost prikaza grafika punjenja u realnom vremenu, mogućnost iščitavanja testa punjenja kada uređaj nije bio povezan sa računarom, štampanje i čuvanje rezultata, formiranje izveštaja i sl.

Gaus Charger-Inverter GCI500W12V-S ima sledeće zaštite:
Mod UPS:

 1. Amplitudna prenaponska (250V 50Hz) i podnaponska zaštita (180V)
 2. detekcija izostanka poluperiode mrežnog napajanja - brzina reakcije ~5ms
 3. detekcija loše mrežne frekvencije
 4. 4. zaštita od dubokog pražnjenja baterije u invertorskom režimu (pri naponu baterije od 11V počinje periodična zvučna i svetlosna signalizacija, na 10.5V kontinualna signalizacija, na 10V automatsko isključenje invertora)
 5. kontrola kvaliteta mrežnog napona u periodu od 200 mrežnih poluperioda pre vraćanja potrošača na mrežno napajanje
 6. temperaturna zaštita na hladnjaku poluprovodničkih energetskih komponenti
 7. temperaturna zaštita mrežnog transformatora
 8. zaštita od preopterećenja u invertorskom režimu uz odgovarajuću svetlosnu i zvučnu signalizaciju
 9. elektronska zaštita za preopterećenje u piku i trajnog preopterećenja
 10. automatski tromi osigurač od 63A u jednosmernom kolu
 11. topljivi tromi osigurač 3.15A za zaštitu od preopterećenja u uslovima prisutnog mrežnog napajanja
 12. kontrolisano punjenje baterije (dopunjavanje nakon invertorskog rada), soft start, kapacitet, struja, napon, vreme...


Napomena:
Strogo voditi računa o polartetu priključaka akumulatora! U slučaju greške, jedina zaštita energetskih tranzistora je automatski tromi osigurač od 63A, tako da može doći do trajnog oštećenja. Takođe, u uslovima prisutnog mrežnog napajanja strogo voditi računa o snazi priključenih potrošača! Ukupna snaga potrošača ne sme preći 500W ni kada ima ni kada nema mrežnog napajanja. U slučaju preopterećenja uređaj prestaje sa radom (pregoreva tromi osigurač od 3.15A). Tipične greške su priključenje usisivača, kuvala za kafu, fena, grejalice...

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

UPS (naponski pretvarač):
Kontinualna izlazna snaga 500Wmax
Max. izlazna snaga 5sec 750W
Max. izlazna snaga u piku 2.5kW
Izlazni napon (puno opterećenje) 220Veff, +10%, -15%; 50Hz
Oblik izlaznog napona Trapezna simulacija sinusoide
Energetika Half bridge sa MOSFET tranzistorima
Napon napajanja 10.5-15V (Pb starterski akumulator 12V)
Strujna zaštita 55A (kont.), 250A pik
Naponska stabilizacija PWM modulacija
Potrošnja u praznom hodu Ispod 150mA
Soft start Da
Vremensko kašnjenje između mrežnog i napajanja sa baterije (invertor) - detekcija izostanka poluperiode mrežnog napajanja 5ms
Detekcija prenapona 250V
Detekcija podnapona 175V
Kontrola kvaliteta mrežnog napajanja kao uslov za povratak potrošača na isto 2s
Galvansko odvajanje mrežnog od invertorskog napajanja Da
Signalizacija preopterećenja 450W (45A) periodična zvučna i svetlosna signalizacija, 500W (50A) kontinualna zv. i sv. sign, 550W (55A) automatsko isključenje invertora-zabrana korišćenja do detekcije rasterećenja ili reseta uređaja
Zaštita od dubokog pražnjenja 11V periodična zvučna i svetlosna signalizacija, 10.5V kontinualna zv. i sv. Sign, 10V automatsko isključenje invertora-zabrana korišćenja do detekcije punjenja baterije
Ugrađen automatski punjač Da, nadoknađuje potrošeni kapacitet u Ah (meri se potrošen kapacitet u toku invertorskog rada)
Isključivanje punjača Dostignut kapacitivni, vremenski ili naponski uslov
Vreme punjenja baterije 4.5h (45Ah)


CHARGER (Punjač):
Struja punjenja 0-20A
Raspon napona punjenja 7-18V
Izlazni napon 16V (intenzivno punj.) 14.8V (održavanje)
Izlazna snaga 450W
Napajanje Monofazno 50Hz, 500W, 220VAC +/-10%
Nominalna ulazna struja 2.5A
Maksimalna startna struja 3.5A
Kapacitet Punjenje jednog 12V-nog akumulatora (6 ćelija)
Rezolucija 100mA i 25mV (10 bita)
Tačnost merenja Bolja od 10%
Talasnost struje Punomostni ispravljač
Energetika Inverzne diode MOSFET tranzistora
Prekostrujna zaštita 25A (trenutno isključenje energetike)
Prekonaponska zaštita 18V
Koeficijent korisnog dejstva 75%
Kontrolne karakteristike Punjač sa naponskim i strujnim limitom
Kontrolna varijabla Struja, napon, kapacitet Ah, vreme


GCI500W12V:
Kontrolni elementi Glavni prekidač, LED diode
Kućište Čelična crvena plastificirana kutija
Dužina priključnih kablova sa olovnim klemama P/F 10mm2 smeđa +, plava -, L 1,5m
Radna temperatura ambijenta 0 do +50C
Dimenzije (ŠxDxV) 275x350x125mm
Masa 10kg


Vreme autonomnog rada (hh:mm) invertora u zavisnosti od prikljucenog opterecenja i kapaciteta baterije:

Snaga potrošača [ W ] Vrsta potrošača Kapacitet baterije
45Ah 55Ah 66Ah
30
HI-FI stereo (mini), kasetofon, radio Bežični telefon
11:30 15:00 17:30
60
TV (novijeg tipa) Sijalica (60W) Fax
6:00 7:30 9:00
100
TV + VCR + satellite receiver Sijalica (100W) Pumpa za kućno centralno grejanje
3:30 4:30 5:15
120
Telefonska centrala (Panasonic) TV (starijeg tipa) PC sa 14" color monitor
3:00 3:45 4:30
150
HI-FI stereo Dve sijalice (2x75W)
2:20 3:00 3:30
200
TV + sijalica + fax Telefonska centrala + TV + kasetofon Druge kombinacije odgovarajuće snage
1:45 2:15 2:45


tel / fax: (+381) 11 2279142, (+381) 63 215722, service: (+381) 25 421095