home | products | software | download | contact | projects | about us 


GAUS CHARGER-INVERTER GCI2x1.2kW12V

GCI2x1.2kW12V je mikroprocesorski uređaj sa dvojakom funkcijom. Naime, može se koristiti kao uređaj za besprekidno napajanje (UPS-Uninterruptible Power Supply) ili kao inteligentan kontrolisan punjač olovnih starterskih baterija nominalnog napona 12V. Čine ga dva nezavisna UPS sistema od po 1.2kW izlazne snage. Zahvaljujući kvalitetnom izlaznom naponu (ostvarenom PWM modulacijom), naponskoj stabilizaciji i snazi, u UPS modu u uslovima lošeg ili u nedostatku mrežnog napajanja uređaj se može koristiti za napajanje telefonskih centrala, faksova, PC računara, audio i video opreme, televizora, osvetljenja, pumpi za centralno grejanje, alarmnih uređaja itd. U UPS modu mikroprocesor u uređaju vrši monitoring mrežnog napona, donosi odluke o njegovom kvalitetu i po potrebi prebacuje priključene potrošače na bateriju, signalizira karakteristične momente i ne dozvoljava nepravilnu upotrebu. Uređaj ne dozvoljava duboko pražnjenje baterije i vrši njeno kontrolisano dopunjavanje.

Punjenje se odvija kombinovanjem četiri faze (automatski-faza intenzivog punjenja sa većim strujnim pragovima, faza intenzivog punjenja sa nižim strujnim pragovima, faza dopunjavanja i faza održavanja), naponski, strujno, vremenski i kapacitivno je kontrolisano i implementirane su brojne mere zaštite. Kako je uređaj mikroprocesorski, sa merenjem struje, napona, temperature hladnjaka tranzistora i transformatora, po želji je moguće implementirati razne algoritme rada. Moguća je izmena naponskih i strujnih limita, uslovljavanje karakteristike punjenja, pauziranje, čekanje na događaj (merenje Ah u punjenju i invertorskom režimu), uslovljavanje završetka punjenja, konekcija sa PC računarom, prikaz grafika punjenja i pražnjenja (invertorski režim) i štampanje istih, itd. Zahvaljujući naponskom limitu, moguće je vršiti punjenje bez nadzora, jer nema prepunjavanja (preko noći ili vikenda). Takođe, ukoliko u toku punjenja dođe do ispada mrežnog napajanja, uređaj po njegovom povratku automatski nastavlja punjenje sa parametrima koji su bili pre ispada mreže.

Uređaj je smešten u plastificirani čelično-auminijumski orman sa točkovima. Sa prednje strane uređaja se nalaze 2x glavni prekidač, 2x led diode (INVERTER, OVERLOAD, LOW BATTERY, MAINS), 2x po 2 utičnice sa poklopcem za priključenje potrošača. Sa zadnje strane uređaja su izvodi punjača (za priključenje akumulatora), mrežni kabel, kućište sa topljivim osiguračem u mrežnom delu kola i držači za namotavanje kablova.

Gaus Charger-Inverter GCI2x1.2kW12V ima sledeće zaštite:

Mod UPS:

 1. Amplitudna prenaponska (250V 50Hz) i podnaponska zaštita (180V)
 2. detekcija izostanka poluperiode mrežnog napajanja - brzina reakcije ~5ms
 3. detekcija loše mrežne frekvencije
 4. zaštita od dubokog pražnjenja baterije u invertorskom režimu (pri naponu baterije od 11V počinje periodična zvučna i svetlosna signalizacija, na 10.5V kontinualna signalizacija, na 10V automatsko isključenje invertora)
 5. kontrola kvaliteta mrežnog napona u periodu od 200 mrežnih poluperioda pre vraćanja potrošača na mrežno napajanje
 6. temperaturna zaštita na hladnjaku poluprovodničkih energetskih komponenti
 7. temperaturna zaštita mrežnog transformatora
 8. zaštita od preopterećenja u invertorskom režimu uz odgovarajuću svetlosnu i zvučnu signalizaciju
 9. elektronska zaštita za preopterećenje u piku i trajnog preopterećenja
 10. nozasti tromi osigurač od 150A u jednosmernom kolu
 11. topljivi tromi osigurač 8A za zaštitu od preopterećenja u uslovima prisutnog mrežnog napajanja
 12. kontrolisano punjenje baterije (dopunjavanje nakon invertorskog rada), soft start, kapacitet, struja, napon, vreme...
Napomena:
Strogo voditi računa o polartetu priključaka akumulatora! U slučaju greške, jedina zaštita energetskih tranzistora je nozasti osigurač od 150A, tako da može doći do trajnog oštećenja. Takođe, u uslovima prisutnog mrežnog napajanja strogo voditi računa o snazi priključenih potrošača! Ukupna snaga potrošača ne sme preći 2x1200W ni kada ima ni kada nema mrežnog napajanja. U slučaju preopterećenja uređaj prestaje sa radom (pregoreva tromi osigurač od 8A). Tipične greške su priključenje usisivača, kuvala za kafu, fena, grejalice...


  UPS (naponski pretvarač):  
  Kontinualna izlazna snaga 2x1200Wmax (2x1800VA)
  Max. izlazna snaga 5sec 2x1500W
  Max. izlazna snaga u piku 2x3kwW
  Izlazni napon (puno opterećenje) 230Veff, +10%, -15%; 50Hz
  Oblik izlaznog napona Trapezna simulacija sinusoide
  Energetika Half bridge sa MOSFET tranzistorima
  Napon napajanja 10.5-15V (Pb starterski akumulator 12V, antimonski)
  Strujna zaštita 120A (kont.), 400A pik
  Naponska stabilizacija PWM modulacija
  Potrošnja u praznom hodu Ispod 200mA
  Soft start Da
  Vremensko kašnjenje između mrežnog I napajanja sa baterije (invertor) – detekcija izostanka poluperiode mrežnog napajanja 5ms
  Detekcija prenapona 250V
  Detekcija podnapona 175V
  Kontrola kvaliteta mrežnog napajanja kao uslov za povratak potrošača na isto 2s
  Galvansko odvajanje mrežnog od invertorskog napajanja Da
  Signalizacija preopterećenja 1100W (110A) periodična zvučna i svetlosna signalizacija, 1200W (120A) kontinualna zv. i sv. sign, 1500W (150A) automatsko isključenje invertora-zabrana korišćenja do detekcije rasterećenja ili reseta uređaja
  Zaštita od dubokog pražnjenja 11V periodična zvučna i svetlosna signalizacija, 10.5V kontinualna zv. i sv. Sign, 10V automatsko isključenje invertora-zabrana korišćenja do detekcije punjenja baterije
  Ugrađen automatski punjač Da, nadoknađuje potrošeni kapacitet u Ah (meri se potrošen kapacitet u toku invertorskog rada)
  Isključivanje punjača Dostignut kapacitivni, vremenski ili naponski uslov
  Vreme punjenja baterije Oko 4.5h (85Ah)
  CHARGER (Punjač):  
  Struja punjenja 0-25A
  Raspon napona punjenja 7-18V
  Izlazni napon 16V (intenzivno punj.) 14.8V (održavanje)
  Izlazna snaga 1000W
  Napajanje Monofazno 50Hz, 1500W, 230VAC +/-10%
  Nominalna ulazna struja 12A
  Maksimalna startna struja 14A
  Kapacitet Punjenje jednog 12V-nog akumulatora (6 ćelija)
  Rezolucija 100mA i 25mV (10 bita)
  Tačnost merenja Bolja od 10%
  Talasnost struje Punomostni ispravljač
  Energetika Inverzne diode MOSFET tranzistora
  Prekostrujna zaštita 50A (trenutno isključenje energetike)
  Prekonaponska zaštita 18V
  Koeficijent korisnog dejstva 75%
  Kontrolne karakteristike Punjač sa naponskim i strujnim limitom
  Kontrolna varijabla Struja, napon, kapacitet Ah, vreme
  GCI1.2kW12V:  
  Kontrolni elementi Glavni prekidač, LED diode
  Kućište Čelično-aluminijumski crveno plastificirani orman na točkovima
  Dužina priključnih kablova sa olovnim klemama P/F 16mm2 smeđa +, plava -, L 0.5m
  Radna temperatura ambijenta 0 do +40C
  Dimenzije (ŠxDxV) 510x510x530mm
  Masa 95kg


  tel / fax: (+381) 11 2279142, (+381) 63 215722, service: (+381) 25 421095