home | products | software | download | contact | projects | about us 


NAPONSKI PRETVARAČ Gaus Charger-Inverter GCI150W12V

GCI je naponski invertor koji iz 12V-ne akumulatorske baterije na svom izlazu daje 220V~¤50Hz stabilisano, maksimalne kontinualne snage 150W. Izlazni napon, ostvaren PWM modulacijom, je trapezna simulacija sinusnog napona. Uređaj je potpuno automatizovan i ima ugrađen kontrolisan punjač akumulatora koji obezbeđuje održavanje baterije u pripravnom stanju. GCI ima elektronske zaštite od kontinualnog preopterećenja i opterećenja u «piku». Ima i trome topljive osigurače u jednosmernom i u naizmeničnom delu uređaja, kao i odgovarajuću signalizaciju o režimima rada. Ne dozvoljava duboko pražnjenje niti prepunjavanje baterije.

Zahvaljujući kvalitetnom izlaznom signalu, naponskoj stabilizaciji u toku rada invertora i snazi namena uređaja je raznolika. Može se koristiti za napajanje telefonskih centrala, faksova, audio i video opreme, televizora, osvetljenja, pumpi za centralno grejanje, alarmnih uređaja...

Upotreba je maksimalno pojednostavljena. Jednom instaliran uređaj ne zahteva održavanje sve do isteka životnog veka dodeljenog mu olovnog akumulatora. Dok je prisutno mrežno napajanje potrošači se napajaju direktno iz mreže, akumulator se po potrebi dopunjava, dok se po nestanku mrežnog napajanja aktivira invertor i potrošači prebacuju na akumulator sve do dolaska mrežnog napajanja ili pada napona na akumulatoru ispod 10,5V (ne dozvoljava se duboko pražnjenje baterije).

UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE

  1. Proveriti da li su isključeni automatski osigurač sa zadnje strane i prekidač sa prednje strane uređaja (slika 1.).
  2. OPASNOST! VAŽNO! Minus klemu postaviti na minus pol olovnog akumulatora, a plus klemu na plus pol akumulatora. Pri ovom strogo voditi računa o polaritetu. U protivnom će doći do pregorevanja uređaja. Ova vrsta kvara NE PODLEŽE GARANCIJI. VAŽNO!!!
  3. Uključiti automatski osigurač. Ukoliko je akumulator prazan upaliće se led dioda BATT. LOW.

    Slika 1.
  4. Utaći utikač u utičnicu mrežnog napajanja. Ukoliko ima mrežnog napona, upaliće se led dioda MAINS (220V) i počeće proces automatskog dopunjavanja akumulatora.
  5. Pritiskom na prekidač uređaj se uvodi u STAND BY režim. To znači da će se pri nestanku mrežnog napona automatski aktivirati konvertor. Po dolasku mrežnog napona konvertor se automatski isključuje i počinje proces punjenja akumulatora. U uključenom položaju prekidača svetli led dioda ON/OFF, a po aktiviranju konvertora pali se led dioda INVERTER i gasi dioda MAINS (220V).


TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

   
SNAGA: 150W trajno 500W u piku
IZLAZNI NAPON (pri punom opterećenju) 220Veff +10%, -15%; 50Hz
OBLIK IZLAZNOG NAPONA: trapezna simulacija sinusoide
NAPON NAPAJANJA: (Pb akumulator 12V) 10.5-15V
STRUJNA ZAŠTITA: 15A trajno i 50A u piku
NAPONSKA STABILIZACIJA: PWM modulacija
POTROŠNJA U PRAZNOM HODU: Ispod 150mA
SOFT START pri uključivanju invertora: Da
VREMENSKA PAUZA pri prelasku sa mreže na akumulator i obrnuto: bez pauze100ms
GALVANSKO odvajanje mreže i invertora: Da
NAPON akumulatora pri kom se pretvarač automatski isključuje: 10.5V(10.5V zvučna signal. 10V isključenje)
UGRAĐEN AUTOMATSKI PUNJAČ: Da
VREME PUNJENJA AKUMULATORA: Za 45Ah oko 6 sati
ISKLJUČIVANJE PUNJAČA: pri naponu akumulatora 15V
DIMENZIJE (ŠxDxV): 210x210x80mm
MASA: 3kg


VREME AUTONOMNOG RADA PRETVARAČA U ZAVISNOSTI OD OPTEREĆENJA I TIPA OLOVNOG AKUMULATORA

Opterećenje Primer kombinacije potrošača Tip akumulatora
45Ah 55Ah 66Ah
30W 1. Muzičke mini linije
2. Radio-kasetofon
3. Bežični telefon
11h 30min 15h 17h 30min
60W 1. TV
2. sijalica 60 W
3. Fax
6h 7h 30min 9h
100W 1. TV + video + satelit
2. Sijalica 100 W
3. Pumpe za cent. grejanje
3h 30min 4h 30min 5h 15min
120W 1. Tel. centrala Panasonic
2. TV starije generacije
3. PC računar sa 14” kolor monitorom
3h 3h 45min 4h 30min
150W 1. Snažnije muzičke linije
2. Dve lampe po 75 W
3. TV+ sijalica 25W + fax
4. Tel. centrala + TV + radio-kasetofon
5. Kombinacije na osnovu prethodnih podataka.
2h 20min 3h 3h 30min

VAŽNO UPOZORENJE:
Treba imati na umu da uređaj nije isključen kada je prekidač na prednjoj ploči u isključenom stanju. Naime, ukoliko je utikač mrežnog napona (220V) utaknut u mrežnu utičnicu i ukoliko je prisutan napon mreže (svetli led dioda MAINS 220V) uređaj se stara da ima napunjen akumulator. U tom smislu dopunjavanjem akumulatora održava njegov napon između 12,5V i 15V. To znači da ukoliko želite da uređaj deinstalirate i na primer prebacite na neko drugo mesto ili da skinete kleme sa akumulatora treba PRVO DA SE IZVUČE MREŽNI UTIKAČ A POTOM DA SE SKINU KLEME SA AKUMULATORA. Pri ponovnom instaliranju uređaja treba proslediti proceduru iz uputstva za upotrebu.
Pri radu uređaja treba voditi računa da ne dođe do spadanja kleme sa akumulatora. Ukoliko do toga dođe treba izvući mrežni utikač iz utičnice, vratiti spalu klemu i ponovo utaći utikač u mrežu.

NAPOMENA:
Garanciji ne podležu:
1. greška usled zamene polariteta;
2. greška usled preopterećenja u uslovima mrežnog napajanja;
3. greške nastale usled nepridržavanja uputstva za upotrebu;
4. mehanička oštećenja.tel / fax: (+381) 11 2279142, (+381) 63 215722, service: (+381) 25 421095