home | products | software | download | contact | projects | about us 


GAUS CHARGER GC12V10A_S
Visoko-frekventni automatski punjač

Osnovne karakteristike:

 1. Karakteristika punjenja U-I, punjač konstantnog napona sa strujnim limitom
 2. Struja punjenja 0-10A
 3. Napon punjenja 14.8V, 15.5V ili 16V, za sve tehnologije olovnih baterija
 4. Automatski start sa led indikacijom 10-ak sekundi po priključenju i prepoznavanju baterije (Ubatt>2V)
 5. Automatski stop sa led indikacijom za Upunjenja>14.7V i Ipunjenja<1A
 6. Visoko frekventni potpuno kontrolisani punjač
 7. Zaštita u mrežnom i izlaznom delu, temperaturna zaštita, zaštita od kontra polariteta...

GC12V10A_S (GC_S) je uređaj za punjenje i održavanje olovnih starterskih akumulatora (nominalnih kapaciteta do 100Ah i svih tehnologija izrade) nominalnog napona 12V. Razvijen je kao posledica potrebe za malim, prenosnim, jednostavnim za rukovanje, pouzdanim i relativno jeftinim uređajem za servisiranje i održavanje starterskih baterija. GC_S je čoperski monofazni polumostni punjač konstantog napona sa strujnim ograničenjem. To znači da napon na izlazu, odnosno priključenoj bateriji, dostiže strujom koja ne prelazi struju limita, a po dostizanju postavljenog napona, naponski nivo se održava a struja pada kako se baterija dopunjuje. Veličina struje punjenja (strujno ograničenje) je interno podešena na 10A, a naponski limit na 14.8V (opcija 15.5V ili 16V u zavisnosti od namene punjača, odnosno tehnologije baterija). Punjenje je naponski i strujno kontrolisano i implementirane su brojne mere zaštite.

Energetski deo punjača čine ulazni filter sa visoko kvalitetnim elektrolitskim kondenzatorima (Epcos-Siemens 105C), visoko-frekventni transformator (Siemens) i polumost sa energetskim tranzistorima (International Rectifier IR), ultra brze diode, zavojnica i impulsno širinski PWM modulator. Frekvencija rada je 30kHz.

Zahvaljujući naponskoj karakeristici punjenja, moguće je vršiti punjenje bez nadzora, jer nema prepunjavanja (preko noći ili vikenda). Takođe, ukoliko u toku punjenja dođe do ispada mrežnog napajanja, uređaj po njegovom povratku automatski nastavlja sa punjenjem sa parametrima koji su bili pre ispada mreže. Uređaj je smešten u plastificiranu čeličnu kutiju sa gumenim nožicama. Sa prednje strane uređaja se nalaze glavni prekidač, selektor napona punjenja, led diode za indikaciju automatskog starta i završetka punjenja. Sa zadnje strane uređaja su izvodi punjača, mrežni kabel, kućišta sa topljivim osiguračima u mrežnom i izlaznom delu kola.

Gaus Charger GC12V10A_S ima sledeće zaštite:

 1. nema varnice pri stavljanju ili skidanju klema u punjenju;
 2. kontrola minimalnog dozvoljenog napona priključene baterije (onemogućen start za Ubatt<2V-izmenljivo);
 3. temperaturna zaštita na hladnjaku poluprovodničkih energetskih komponenti;
 4. u slučaju ispada mrežnog napajanja, po njegovom ponovnom uspostavljanju automatski se nastavlja punjenje sa ranije postavljenim parametrima;
 5. topljivi tromi osigurač 20mm od T3.15A u mrežnom kolu;
 6. topljivi tromi nožasti osigurač 20mm od T16A u jednosmernom kolu;
 7. soft start PWM modulatora;
 8. soft start u punjenju ulaznih elektrolita;
 9. zaštita punjača od kratkog spoja na izlaznim klemama;
 10. zaštita od pada kleme u toku punjenja (pauziran uređaj do povratka napona baterije);
 11. zaštita od kontra polariteta sa onemogućenim startom.

Tehničke karakteristike

 • tip naponskog pretvarača: monofazni polumostni visoko-frekventni pretvarač;
 • napajanje 230V +/- 10%, 50Hz-60Hz 250W; izlazna snaga 175W;
 • nominalna ulazna struja: 1A; maks. startna struja: 2.5A
 • dužina priključnih kablova sa olovnim klemama: 1,5m, presek 4mm2
 • radna temperatura: 5 do +40C

   
Struja punjenja 0-10A, Strujni limit interno podešen na 10A
Tip baterija 12V (2x6V); Cn od 33Ah do 100Ah (baterije sa 100Ah<Cn<240Ah se mogu puniti sa strujnim ograničenjem od 10A), Sb-Sb, Sb-Ca, Ca-Ca, AGM, Gel
Raspon napona punjenja 2-17.5V (maksimalno na raspolaganju)
Izlazni napon 14.8V (opcija 15.5V, 16V)
Kapacitet Punjenje jedne ili dve 6V-ne baterije, odnosno jedne 12V-ne bat. Ili 3 odnosno 6 ćelija spojenih redno
Tačnost Bolja od 5%
Rezolucija 50mA i 20mV
Talasnost struje 0,25A max
Talasnost izlaznog napona <100mV
Energetika MOSFET tranzistori, ultra brze diode
Frekvencija rada 30kHz
Koeficijent korisnog dejstva 82%
Hlađenje Disipacija u ambijent
Kontrolne karakteristike Punjač konstantnog napona sa strujnim limitom
Kontrolna varijabla Struja, napon
Displeji Led diode automatski start i stop (pokrenuto i završeno punjenje)
Kontrolni elementi Glavni prekidač, naponski selektor, LED diode
Kućište Čelična crvena plastificirana kutija RAL3000
Dimenzije (ŠxDxV) 210x210x80mm
Masa 5kg


GC12V10A_S je urađen po standardima EU i usklađen sa:

 • EN60335-1/194 (Safety of household and similar electrical appliances-Part 1: General requirements); SIST EN 60335-1, may 1998; JUS IEC 60335-1 1998. I
 • EN60335-2-29 (Part 2: Particular requirements for battery chargers); JUS IEC 60335-2-29 2000. god.

Uputstvo za korišćenje
 1. Priključiti mrežni utikač punjača u monofaznu mrežnu utičnicu. Uključiti prekidač 0/1 na prednjoj ploči
 2. Izabrati napon punjenja (14.8V za AGM i GEL baterije, 15.5V za antimonske Sb i 16V za Ca-Ca baterije)
 3. Priključiti izvode punjača na 12V-nu bateriju vodeći računa o ispravnom polaritetu (plus klema-smeđa na plus pol a minus klema-plava na minus pol baterije)
 4. Ako je napon baterije veći od 2V nakon 10-ak sekundi će početi punjenje strujom od 10A i upaliće se odgovarajuća crvena LED dioda (CHARGE ON).
 5. Ukoliko je baterija dobra, nakon određenog vremena koje zavisi od stepena ispražnjenosti i nominalnog kapaciteta Cn baterije (otprilike Cn/10 u satima), kada napon punjenja bude veći od 14.7V i struja punjenja padne ispod 1A, punjenje će se prekinuti i upaliće se zelena led dioda (CHARGE FINISHED).
 6. Punjenje se može prekinuti gašenjem prekidača 0/1 u slučaju da se primeti neka nepravilnost u punjenju (veliko gasiranje, nemogućnost dostizanja zadatog napona i slično).


tel / fax: (+381) 11 2279142, (+381) 63 215722, service: (+381) 25 421095